българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 


 Документи на БАПФУстав -регистриран в АВ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Приложение № 1-ориг.заявление за членство

Приложение № 4 ориг. -Заявление за заличаване от РК при промяна в (2)

Приложение № 7 ориг.- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Приложение № 9 ориг.Заявление за подновяване на членство

Приложение №10 Заявление за издаване на Служебна бележка за работа в чужбина

Годишен Финансов Отчет за 2019

Годишен Финансов Отчет за 2020 БАПФ

Приложение № 11 заявление за признаване на кредити за СДО

Приложение №12 Заявление за промяна на обстоятелства

Приложения №13
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.