българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Документи на БАПФУстав -регистриран в АВ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Приложение № 1-ориг.заявление за членство

Приложение № 4 ориг. -Заявление за заличаване от РК при промяна в (2)

Приложение № 7 ориг.- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Приложение № 9 ориг.Заявление за подновяване на членство

Приложение №10 Заявление за издаване на Служебна бележка за работа в чужбина

Годишен Финансов Отчет за 2019

Годишен Финансов Отчет за 2020 БАПФ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

Годишен Финансов Отчет за 2022 БАПФ

Приложение №12 Заявление за промяна на обстоятелства

Приложения №13 за признаване на кредити

Приложение №16 Декларация за дейност след 2019 

 

изх.№ 1-до МЗ вр представител във ВСФ
изх.№ 45 -Становище за ЗЛПХМ 2020
изх.№ 50-до БФС за среща
изх.№ 55-до МЗ вр Наредба1 (1)
изх.№ 65-до Националния оперативен щаб
изх.№ 67-до БФС-трак (1)-converted (1)
изх.№ 99 до д-р Дариткова-КЗ
изх.№118 БАПФ ЕНЬОВДЕН
изх.№126 до МЗ-проф.Ангелов – Копие
изх.№132 Поздравителен адрес до ПОБФ
изх.№133 до КЗ ЗБЖЕ
изх.№135-до ИАЛ вр верификация-2
изх.№136 до МЗ Наредба № 28
изх.№141 БЛС
изх.№142-17.11.2020-2
изх.№146 Поздравителен адрес до БСОФ 2020
изх.№147 до МЗ ваксинация
изх.№148-до КЗ вр Наредба № 28
изх.№158 -Становище до КЗ за ЗЗО
изх.№160-до КЗ за психолозите (1)
изх.№162-до НЗОК
изх.№175-до НЗОК
изх.№177 до РК за Въпросника на ЦКБ
изх.№183 до РЗИ,ИАЛ,МЗ
изх.№189
изх.№191-до МЗ
изх.№192 до РК Еньовден
изх.№209 до НЗОК
изх№212 до НЗОК
изх.№213 Информационен бюлетин № 13
изх.№214 първа линия
изх.№220 до МФ Подкрепа
изх.№225 до МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1)
изх.№228 -чл.5 от ЗБНЗОК
изх.№233 до Омбудсмана
изх.№235 до МЗ,БЛС,БЗС,БФС,БАПЗГ
изх.№238 до МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
изх.№239 зо зам.министър д-р Ал.Златков
изх.№240 до Л.Петкова
изх.№243 до проф.Кр.Гигов БЧК
изх.№244 до адв.Николова НЗОК
изх.№253 до МЗ
изх.№257-омбудсман вр отговор НЗОК (1)
изх.№259-до МЗ
изх.№255-до КНСБ за КТД-2021
изх.№ 263-до МЗ за среща
изх.№264-до доц.Тонев-председател на КЗ
изх.№265 до МФ Подкрепа
изх.№265
изх.№266-до НЗОК вр Правила отн. чл.5 ЗБНЗОК (1)
изх.№268 -Открито писмо
изх.№270 до КЗ ЗБНЗОК 2022
изх.№272 до КБФ +
изх.№274 до доц Пандов ++
изх.№278 + до ККПВ
изх.№279 до ОМБУДСМАНА
изх.№282-до доц.Тонев-председател на КЗ
изх.№289 Контрол на публ.средства
изх.№311до РК -свикване на Нац. съвет
изх.№314-до КЗ,МЗ,БФС
изх.№318-до МЗ вр КПЕ
Изх.№321-КЗ,МЗ,БФС,
Изх.№322-до БСЛАФ
Изх.№323-до проф.Златков
Изх.№324-до МЗ вр Наредба № 28
Изх.№326-до МЗ вр ПДФППФ
Изх.№327-до МЗ вр 02-01-202
Изх.№328-до БФС+КЗ,МЗ
Изх.№329-до А.Чорбанов
изх.№380 Покана за Конгрес 3333 (1)
Изх.№381 Поздравителе адрес МК СЗагора
Изх.№382 Поздравителе адрес МК Варна
Изх.№383 Поздравителе адрес МКПловдив
Изх.№384 Поздравителе адрei до онко фармацевтите
Изх.№388 до отличниците на випуск 2022
Изх.№389 до отличниците на випуск 2022 МК Пловдив
Изх.№390 до отличниците на випуск 2022 МК София
Изх.№393 до отличниците на випуск 2022 Пловдив
изх.№397 до КЗ ЗИД
изх.№400 до КЗ
Изх.№404 до КЗ Становище
Изх.№405 до КЗ Становище ЗЗ Пандов
Изх.№406 до МЗ Информационно обслужване
Изх.№410 до МК Пловдив
Изх.№420 до РЗИ Пазарджик
Изх.№421-до МЗ вр ПДФППФ
изх.№422 до ИАЛ +
изх.№435 ПОКАНА МЗ д- р Меджидиев
изх.№437 до МЗ писмо до МЗ вр ПДФП-202305
изх.№439 до МЗ-проф.Хинков
изх.№445 до БФС поздр.адрес (1)
изх.№446 до МЗ-проф.Хинков
изх.№447 до РК Еньовден
изх.№452-Становище вр ЗИД на ЗЛПХМ-Костадинов 1
изх.№455 до проф.Ангелов Герб об.
изх.№457 до МЗ проф.Гетов
изх.№458-до КЗ Становище ЗИД на ЗЗ
изх.№459 до МЗ доц.Околийски
изх.№460 до Таня Гергинова ВСФ (
изх.№461-до МЗ проф.Гетов-Правила (1)
изх.№463-до МЗ проф.Гетов (
изх.№466 до МЗ Становище ЗЛХПМ
изх.№468 до Ботушаров МЗ Правилата за добра м. практика
изх.№469 до проф.Илко Гетов Специализация
изх.№470
изх.№471-до КЗ Б вр ЗИД ЗЗдр-49-354-01-91
изх.№476-Становище до КЗ (3)
изх.№480 Правилата+ текст
изх.№484 до Омбудсмана
изх.№485 до МЗ за представител във ВСФ
изх.№488 до МЗ за Правилата +
Изх.№489-до МЗ за контрол по чл.4 от ЗСОМСААМСЗПФ
Изх.№492-до МЗ
Изх.№495 до КЗ за изслушване
изх.№499 до КЗ за ЗЗ промяна
изх.№500 до МЗ Ботушаров
изх.№511 до МЗ за Кв.рамка+
Изх.№524
изх.№535-до МУ и МК Варна
изх.№536 до МЗ
изх.№537-до МЗ вр Правила след обществено обсъждане
изх.№539 Протестно писмо
изх.№540 Съболезнователен адрес (2) (1)
изх.№543 до проф.Ангелов КЗ
изх.№547-до МЗ вр Правила след обществено обсъждане2
изх.№548-до НАП1
изх.№550-до МЗ за Кв.рамка 1
изх.№552 до КЗ -представител
изх.№555-за Наредба 28 б
изх.№558 до МЗ -проф.Гетов- За Нооорматиивни актове
изх.№559 до МЗ Наредба 10
изх.№560 до МЗ ЗЛПХМ
изх.№561 до КЗ
изх.№562 до МЗ за среща
изх.№563 до ЕААТ превод
изх.№564-до МЗ б
изх.№565 Поздравителен адрес до проф.Мая Визева МК София 

 

Вх.No 53 от 20.03.2021Отговор Писмо от НЗОК
вх.No 56 от 5,04,2021 отговор от МЗ Жени Начева
вх.№89 от БФС 272_29.09.2021
вх.№ 90 НЗОК + МОН отговор от 14.10.2021г.
вх.№91 НЗОК + КЗ отговор 14.10.2021г.
вх.№96 от НЗОК 25.11.2021г.
вх.№97 02.12.2021г.
вх.№100 от МЗ писмо до БАПФ по 15-00-369
вх.№101 от МЗ писмо до РЗИ и ИАЛ
вх.№102 от 21.01.2022 от КНСБ
вх.№103 14.02.2022 от ОМБУДСМАНА
вх.№157 МЗ 04.06.2022
вх.№159 от МЗ
вх.№166 от ФЕЛДШЕРИ за Наредба № 1
ВХ.№167 БФС
вх.№169 от МЗ
вх.№176 от КД
вх.№172 от МЗ
вх.№180 от МЗ 15.09.2022
вх.№204-07.04.2023г.
вх.№207 -03.05.2023 от Пенка Георгиева Пац. орг.
вх.№211 от МЗ Правила за добра медицинска прастика по здравни грижи
вх.№212 он МЗ Споразумение за информационтно обслужване
вх.№215 от МЗ за промяна в ЗЗ
вх.№216 от МЗ за НАК
вх.№217 от МЗ за НАК
вх.№243 от МЗ БАПФ 15-00-128 отговор за среща
вх.№244
вх.№246 с.Скалица
вх.№255
вх.№264 от кмет гр.Пордим
вх.№271 от МЗ за Наредбла № 1 Специализации _15-00-190 писмо до БАПФ_промени в Наредба 1 специализации
вх.№274 Фондация Академия Кардиология
вх.№276
вх.№289 от Община Ценово
вх.№292 от с.Царимир
вх.№299 от МЗ за Правилата след обсъждане
вх.№302 от РЗИ Смолян
вх.№306 от РЗИ Силистра писмо БАПФ
вх.№309 от Омбудсмана SKM_C554e24020711510
вх.№310  

 
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.