българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Честит Еньов ден,колеги!

 

В навечерието на митичния празник на билките ,

и наш професионален Празник- приемете пожелание за здраве,

морална устойчивост и професионална сила – лична и на съсловието ни !

 Съхранете професионално самочувствие  като фармацевтични специалисти,въпреки,че продължаваме да сме недооценени в България,но  оценени от СЗО!

            Запазете празничното настроение и бъдете горди с доверието, което ежедневно срещате в очите на пациентите заради знанията ,които имате!

                                                                                                                                                         

УС на БАПФ


Документи на БАПФУстав -регистриран в АВ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Приложение № 1-ориг.заявление за членство

Приложение № 4 ориг. -Заявление за заличаване от РК при промяна в (2)

Приложение № 7 ориг.- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Приложение № 9 ориг.Заявление за подновяване на членство

Приложение №10 Заявление за издаване на Служебна бележка за работа в чужбина

Годишен Финансов Отчет за 2019

Годишен Финансов Отчет за 2020 БАПФ

Приложение № 11 заявление за признаване на кредити за СДО
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.