българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Контактигр.София 1000 ул.“Добруджа“№1 ет.5 офис № 4

Булстат  177 376 895  

Национална Банкова Сметка:
ЦКБ АД Клон Пловдив
BIC: CECBBGSF
IBAN :BG06 CECB 9790 10I3 2462 00

Внимание!
Всяка Регионална колегия има разкрита самостоятелна банкова сметка,различна от
Националната.Информация ще намерите в Регионални колегии.
Превод на суми за издължаване на членски внос следва да се наредят по Регионалната
банкова сметка!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Управителен съвет председателЛиляна Петроваe-mail: baap@abv.bg
 зам.председателСтанка Марковаe-mail: baap_zp@abv.bg
 главен секретарГергана Нейковаe-mail: baap_gs@abv.bg
 членове Албена Маринова e-mail: baap_us1@abv.bg
  Стоян Георгиевe-mail: baap_us2@abv.bg
    
Контролна комисия:председател Елизабет Петковаe-mail: baap_kk@abv.bg
  зам.председател Диана Енчева 
  Любка Хаджиценева 
    
Комисия по професионална етика председателРенета Цветковаe-mail: baap_kpe@abv.bg
 зам.председателСтанислава Танева 
  Екатерина Дишлиева 
    
Национален съвет по качествопредседателЦиклама Павловаe-mail:baap_nsk@abv.bg
 зам.председателЮлия Атанасова 
 членовеВенцислав Присадников 
  Елизабет Савова 
  Севджан Руфи 
    
    

Член на Висшия съвет по фармация     Лиляна Петрова  

 

Член на Експертен съвет към ИАЛ по търговия на дребно с лекарствени продукти: Галя Щъркова
  
Членове на работна група към МЗ за
изготвяне на Национална аптечна карта:
Лиляна Петрова
 Албена Маринова
 Станка Маркова
 Циклама Павлова
 Станислав Златков
  
  Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.