българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Честит Еньов ден,колеги!

 

В навечерието на митичния празник на билките ,

и наш професионален Празник- приемете пожелание за здраве,

морална устойчивост и професионална сила – лична и на съсловието ни !

 Съхранете професионално самочувствие  като фармацевтични специалисти,въпреки,че продължаваме да сме недооценени в България,но  оценени от СЗО!

            Запазете празничното настроение и бъдете горди с доверието, което ежедневно срещате в очите на пациентите заради знанията ,които имате!

                                                                                                                                                         

УС на БАПФ


Контактигр.София 1000   ул."Тулча"№42  

Булстат  177 376 895  

Национална Банкова Сметка:
ЦКБ АД Клон Пловдив
BIC: CECBBGSF
IBAN :BG06 CECB 9790 10I3 2462 00

Внимание!
Всяка Регионална колегия има разкрита самостоятелна банкова сметка,различна от
Националната.Информация ще намерите в Регионални колегии.
Превод на суми за издължаване на членски внос следва да се наредят по Регионалната
банкова сметка!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Управителен съвет председателЛиляна Петроваe-mail: baap@abv.bg
 зам.председателСтоян Георгиевe-mail: baap_zp@abv.bg
 главен секретарСтанислав Златковe-mail: baap_gs@abv.bg
 членове Албена Маринова e-mail: baap_us1@abv.bg
  Станка Марковаe-mail: baap_us2@abv.bg
    
Контролна комисия:председател Елизабет Петковаe-mail: baap_kk@abv.bg
  членовеВаня Алексиева 
  Даниела Лозанова 
    
Комисия по професионална етика председателРенета Цветковаe-mail: baap_kpe@abv.bg
 членовеТатяна Шейретова 
  Мирослав Стефанов 
    
Национален съвет по качествопредседателЦиклама Павловаe-mail:baap_nsk@abv.bg
 зам.председателМилена Владимирова 
 членовеВера Александрова 
  Инна Нацкова 
  Станимир Калайджиев 
    
    

Член на Висшия съвет по фармация     Лиляна Петрова  

 

Член на Експертен съвет към ИАЛ по търговия на дребно с лекарствени продукти: Силвия Сандева
  
Членове на работна група към МЗ за
изготвяне на Национална аптечна карта:
Лиляна Петрова
 Албена Маринова
 Станка Маркова
 Циклама Павлова
 Станислав Златков
  
  Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.