българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Четвърта Национална Конференция „Образование, професионална реализация и кариерно развитие на помощник-фармацевтите“ Форумът се организира с партньорството на Тракийски университет Стара Загора и любезното съдействие на ректора проф. Ярков


2023-09-28 19:22:48

 

Четвърта конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите


2023-08-06 16:15:29

 

 

Трета Национална Конференция ПРОГРАМА


2023-06-06 21:21:29

 

Уважаеми колеги, Организационният Комитет на Българска Асоциация на Помощник Фармацевтите, Ви каним да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българската Асоциация на помощник фармацевтите.


2023-03-28 10:56:38

 

П О К А Н А Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на 15.01.2023г./неделя/от 14.00ч.в зала на хотел „Алфа“ Благоевград,ул


2022-12-15 14:38:29

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджа“No1 офис No4, имейл: baap@abv.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на
15.01.2023г./неделя/от 14.00ч.в зала на хотел „Алфа“ Благоевград,ул.Кукуш“No7.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Благоевград.
2.Отчет за дейността на КК на РК Благоевград .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Благоевград.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ
7.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Благоевград : Милен Орцев
.................................................................................................................................................................................

 
следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.