българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Честит Еньов ден,колеги!

 

В навечерието на митичния празник на билките ,

и наш професионален Празник- приемете пожелание за здраве,

морална устойчивост и професионална сила – лична и на съсловието ни !

 Съхранете професионално самочувствие  като фармацевтични специалисти,въпреки,че продължаваме да сме недооценени в България,но  оценени от СЗО!

            Запазете празничното настроение и бъдете горди с доверието, което ежедневно срещате в очите на пациентите заради знанията ,които имате!

                                                                                                                                                         

УС на БАПФ


ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ Пловдив


2022-06-30 15:49:38

ПОКАНА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управителният съвет на РК на БАПФ  Пловдив     на основание 

чл.45 ,чл.46 и чл.47  от Устава на БАПФ  свиква  Редовно събрание  на РК  на  БАПФ  Пловдив на  / 10    /09.2022г . /    събота   /   от 10ч.

  гр.Пловдив   :хотел Интел кооп

 

 

                                                                             Дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС на РК  Пловдив

2.Отчет за дейността на КК на РК Пловдив

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Пловдив

4.Избор на нов УС.

5.Избор на КК,

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.

 

 

                                                                                                   Председател :Марияна Янковска

 

 

Покана УС на РК София за ОС


2022-06-11 16:07:47

 

Покана УС на РК Габрово за ОС


2022-06-11 16:06:57

 

П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-Враца


2022-05-30 18:35:51

 

Управителният съвет на РК на БАПФ София свиква събрание на РК а 11.03.2021г . от 18.00ч. гр.София


2021-01-02 13:26:32

ПОКАНА


 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание  
чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  11.03.2021г . / четвъртък / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:
II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2.
                                                      
                                                         Дневен ред :

1.    Избор на  секретар РК на БАПФ София.
2.    Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.
3.    Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София
4.    Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София
5.    Други
 


                                                                          Председател на РК на БАПФ : М.Рачев  


 
следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.