българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Велико Търново

Адрес гр.В.Търново
Ул „Велики Преслав“ 4
e-mail baaprk_vtarnovo@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Светла Дончева
Зам. Председател: Ваня Колева
Главен секретар Димитринка Йорданова
Членове:Илияна Иванова,
        Теодора Симеонова
 

Контролна комисия Председател:Мюзиян Гюмрючиева
Членове:Милена Стоянова,
Илияна Халачева
Комисия по професионална етика Председател:Гергана Георгиева
Членове:Светлана Николаева,
Ейми Георгиева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Велико Търново
ул „Васил Левски „14 Б
Аптека „Асклепий-Център“


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.