българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Контактигр.София 1000   ул."Тулча"№42  

Булстат  177 376 895  

Банкова сметка: ЦКБ АД Клон Пловдив

BIC: CECBBGSF

IBAN :BG06 CECB 9790 10I3 2462 00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Управителен съвет председателЛиляна Петроваe-mail: baap@abv.bg
 зам.председателСтоян Георгиевe-mail: baap_zp@abv.bg
 главен секретарСтанислав Златковe-mail: baap_gs@abv.bg
 членове Албена Маринова e-mail: baap_us1@abv.bg
  Станка Марковаe-mail: baap_us2@abv.bg
    
Контролна комисия:председател Елизабет Петковаe-mail: baap_kk@abv.bg
  членовеВаня Алексиева 
  Даниела Лозанова 
    
Комисия по професионална етика председателРенета Цветковаe-mail: baap_kpe@abv.bg
 членовеТатяна Шейретова 
  Мирослав Стефанов 
    
Национален съвет по качествопредседателЦиклама Павловаe-mail:baap_nsk@abv.bg
 зам.председателМилена Владимирова 
 членовеВера Александрова 
  Инна Нацкова 
  Станимир Калайджиев 
    
    

Член на Висшия съвет по фармация     Лиляна Петрова  
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.