българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Документи на БАПФУстав -регистриран в АВ

Кодекс по професионална етика 

Приложение № 1-ориг.заявление за членство

Приложение № 4 ориг. -Заявление за заличаване от РК при промяна в (2)

Приложение № 7 ориг.- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Приложение № 9 ориг.Заявление за подновяване на членство
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.