българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Перник

Адрес гр. Перник
ул. Миньор №15
e-mail baaprk_pernik@abv.bg
Булстат 1773768950262
Банкова сметка/IBAN BG92CECB979010I3708700
Управителен съвет Председател Диана Георгиева
Зам. Председател:Румяна Стойкова 
Главен секретар:Росица Маджарска
Членове:Членове: Христина Боянова
                 Милда Борилска
Контролна комисия Председател:Румяна Стойкова

Членове:Венета Стоева
Диана Георгиева
Комисия по професионална етика Председател:Здравка Почекайна- Ненкова

Членове:Гергина Тодорова
Диана Георгиева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос гр. Перник
ул. Брезник №2
От понеделник до петък след 16:00ч.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.