българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Покана за Национален Съвет


2021-10-26 10:01:19

 

П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-София


2021-06-08 15:47:15

До членовете на БАПФ - РК-София


П О К А Н АКК на РК-София, в изпълнение на Решение на Националния съвет на БАПФ,
взето на заседание, проведено на 05.06.2021 г., и на основание чл.32 ал.10 и
чл.52.3 от Устава на БАПФ, свиква Извънредно Общо събрание на РК-София,
което ще се проведе на 09.07.2021 г. (петък) от 19.00 ч. в зала на хотел “Арт-
хотел Симона“ с адрес: гр. София, бул. “Инж. Иван Иванов“ № 10,
При следния Дневен ред:
1. Предсрочно прекратяване на мандата на Марио Рачев, като председател на
УС на РК-София.
2. Избор на нов председател на УС на РК-София.
3. Други.
На основание чл.45 ал.5 от Устава, делегати за насроченото ИОС са членовете
на УС и участниците в ОС, проведено на 11.03.2021 г.
На основание чл.45 ал.3 от Устава, настоящата покана да се публикува в сайта
на БАПФ.

08.06.2021 г. Председател на КК на РК-София: Искрена Генчева
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ София на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква събрание на РК на БАПФ гр.София на 29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София


2020-09-02 17:13:07

 

ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание 

чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2                                             

 

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на  секретар РК на БАПФ София.
  2. Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.

3.      Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София

4.      Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София

5.      Други

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ Перник на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква събрание на РК на БАПФ гр.Перник на 25.09.2020г . / петък / от 14.00ч. в зала на РЗИ Перник.


2020-08-25 15:13:10

                                      ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ Перник    на основание 

чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.Перник  на  25.09.2020г . / петък / от 14.00ч. в зала на РЗИ Перник.

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ Перник.

2.      Други

 

 

 

                                                                 Председател на РК на БАПФ : Диана Георгиева  

 

 

                                                           

 

 

Покана за свикване на НС


2020-05-30 16:05:50

изх.№ 92 до РК -свикване на Национален съвет

към № 92 - Национален съвет 27 юни

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.