българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Управителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч


2022-08-01 16:23:49

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч на
01.09.2022г./четвъртък/от 18.00ч.в библиотеката на МБАЛ“П.Стоянов“,административен
корпус ет.2.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Ловеч.
2.Отчет за дейността на КК на РК Ловеч.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Ловеч.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Ловеч : Марина Димитрова

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе


2022-08-01 14:24:19

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе
09.09.2022г./петък/ от 19,30ч. в зала на „Стоматологията“ .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.Русе
2. Отчет за дейността на КК на РК гр. Русе
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр. Русе
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател:
Даниела Борисова

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Разград


2022-08-01 14:08:06

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ
Разград на
07.09.2022г/сряда/ от 19 часа в конферентна зала на ресторант Мимоза Разград .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.
Разград
2. Отчет за дейността на КК на РК гр.
Разград
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр.
Разград
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател: Вилма Ненова

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Перник на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Перник


2022-08-01 16:30:13

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Перник на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Перник на
16.09.2022г/петък/ от 14 часа в РЗИ Перник ул. Миньор 15 .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.Перник
2. Отчет за дейността на КК на РК гр. Перник
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр. Перник
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател: Диана Георгиева

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Пазарджик на основание чл.45 ,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Пазарджик


2022-08-01 16:27:34

ПОКАНА


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управителният съвет на РК на БАПФ Пазарджик на основание чл.45 ,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Пазарджик на 05 .09.2022г . / понеделник/ от
18:00ч. , място на провеждане:гр.Пазарджик,ул.“Георги Бенковски“No6.

Дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС на РК Пазарзжик.

2.Отчет за дейността на КК на РК Пазарзжик.

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Пазарзжик.

4.Избор на нов УС.

5.Избор на КК,

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.

Председател : Даниела Чалъкова

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.