българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 


 ПОКАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК


2021-05-04 12:56:16

 

ПОКАНА

 На основание на чл.21(2) от УСТАВА ,УС на БАПФ свиква заседание на Националния съвет  на БАПФ  на 05 юни /събота/  в гр.София  ,зала на парк-хотел „Москва“ в рамките на  Първата конференция на "Българската асоциация на помощник-фармацевтите.

                .

 Начало на Заседанието :

Събота   5 юни

Дневен ред:

от 16.00ч. до 17.00ч. Информация за дейността на БАПФ .                                                         

                                                                                                                            Докладват:Л.Петрова- председател на НС на БАПФ.  

                                                                                                                                         Ст.Георгиев –зам.председател на УС БАПФ.

                                                                                  А.Маринова         член на УС на БАПФ.

                                                                                                                                                 Ст.Маркова     -    член на УС на БАПФ.                                                                                                                                     

                         

от 17.00ч .до 17.30ч. Информация за дейността на НСК.                                            Докладва:Ц.Павлова- председател на НСК.                                                                                                                                                    

от 17.30ч. до 18.00ч.Информация за дейността на РК.                                                   Доклад: Председателите на РК на БАПФ.

от 18.00ч. до 18.30ч.Обсъждане на предстоящи прояви на БАПФ.            

                                                                                                                            Докладват: Л.Петрова-председател на УС на БАПФ.

                                                                                                                              Стоян Георгиев –зам.председател на УС на БАПФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 18.30ч.до 19.00ч. Други.

 

ПОКАНА05062021

 

Български фармацевтичен съюз поздравителен адрес по повод 7-ми април - Световен ден на здравето!


2021-04-07 15:54:03

Български фармацевтичен съюз поздравителен адрес по повод 7-ми април - Световен ден на здравето!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти


2021-01-09 11:38:18

 

Декларация за доброволно ваксинирне - АВТОМАТИЧЕН ФОРМУЛЯР


2020-12-08 18:19:42

Уважаеми колеги,

Във връзка с Националния план за ваксиниране срещу КОВИД 19  в РБългария
помощник-фармацевтите са включени с групата за работещите на първа линия специалисти и предстои тяхното приоритетно ваксиниране.Ваксинирането е доброволно и безплатно.
 
Колеги,
във връзка със съставяне на списъци на желаещите ваксинация помощник-фармацевти, по устни указания от МЗ, срокът се удължава до 14.12.2020г.
За оптизиране на обработката информацията моля подайте вашите декларации не по-късно от 09.00 на 14.12.2020г.
 
 

Предоставям личните ми данни с цел организиране и провеждане на ваксинацията.

Давам съгласие БАПФ да обработва и съхранява личните ми данни за посочената цел, като има право да ги предоставя на МЗ, РЗИ и други лица, които имат възложени функции за изпълнение на НПВ.

Известно ми е, че имам право на достъп, коригиране или заличаване на предоставените лични данни, както и право да възразя против обработване и съхраняване на същите за цели, различни от горепосочената.

 

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България


2020-12-04 11:22:57

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.