българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Уважаеми колеги, На 12 – 15 март 2020 г., Конферентен център, хотел „Грами“, гр. София ще се проведат : ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ и МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ .Обученията са акредитирани от НСК към БАПФ.Всички


2020-03-03 19:19:28

Уважаеми колеги,

На 12 – 15 март 2020 г., Конферентен център, хотел „Грами“, гр. София ще се проведат :

ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ  и

МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ  .

Обученията са акредитирани от НСК към БАПФ.

Всички участници помощник-фармацевти ще получат по 8 кредита за всяко едно от обученията,в които са се включили.

За подробна информация и записване:

ВАСТЕЛС-България“

мобилен: + 359 884 282 006

www.wasteels.bg


 

Трета научно-практическа конференция Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 21-23 февруари 2020 г.


2020-02-04 18:05:58

Трета научно-практическа конференция  Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници

 


Акредитирано от Националния съвет по качество към Българската асоциация на помощник-фармацевтите с 12 кредита 

 

21-23 февруари 2020 г.

Национален дворец на културата, гр. София

 

КОМИТЕТИ

Научен комитет

Председатели: Член-кор. проф. Мила Власковска, проф. Борислав Георгиев

Членове: проф. Боряна Делийски ,проф. Георги Момеков, проф.Детелина Луканова, проф. Елина Трендафилова, проф. Илко Гетов, проф. Людмила Матева, проф. Здравко Каменов, доц. Лилия Демиревска, доц. Любомир Киров

Организационен комитет

Председател:Иван БатаклиевЧленове:Кристина Глинджева, Милена Трендафилова, Емилия Иванова

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

 

Петък, 21 февруари 2020

14.00–14.15 Откриване на конференцията

                     Проблеми на стареенето и дълголетието проф. Борислав Георгиев

14.15–15.45 Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 1)

                    

14.15-14.45 Атрофичен гастрит и чревен мотилитет в старческата възраст (влияние върху диагностика и терапия при

                     полиморбидности) – проф. Людмила Матева

14.45-15.15 Ревматологични проблеми в старческа възраст– д-р Валентина Решкова

15.15-15.45 Сенилна амилоидозапроф. Ивайло Даскалов

15.45-16.00          Дискусия

16.00-16.45 Научна сесия  Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора – препоръки на

                     последните международни ръководства (част 1)

16.00-16.20  Какво ново в препоръките за лечение на артериалната хипертония при стари хора – доц. Лилия Демиревска

16.20-16.40  Какво ново в препоръките за лечение на дислипидемиите при стари хора – д-р Елена Димитрова

16.40- 16.45 Дискусия

16.45-17.15 Научен симпозиум Роля на статиновата терапия в първичната профилактика на сърдечно-съдови

                    заболявания при пациенти в напреднала възраст (с подкрепата на Пфайзер

17.15-18.15  Научен симпозиум   Анемии (с подкрепата на Егис)

18.15-18.45  Научен симпозиум Навременна промяна за по-добри резултати в лечението на СН-нФИ. Обратно сърдечно

                      ремоделиране с АРНИ (с подкрепата на Новартис)

19.00-20.00 Научна сесия  Артериална хипертония, дислипидемия и захарен диабет при стари хора – препоръки на последните международни ръководства (част 2)

19.00-19.20 Какво ново в препоръките за лечение на захарния диабет при стари хора – проф. Здравко Каменов

19.20-19.40 Антитромбоцитна профилактика при стари хора - д-р Илияна Петрова

19.40-         Дискусия

 

Събота, 22 февруари 2020

09.00–09.30    Научен симпозиум Стрес инконтиненция и уринарни инфекции (с подкрепата на Нобел

 

 •  Лечение на  пациенти със стрес уринарна инконтиненция - доц. Маринчо Георгиев, началник клиника по урология на УМБАЛ „ Александровска“
 • Превенция  на уринарни инфекции - доц. Цветан Велинов, началник клинична лаборатория на УМБАЛ „ Александровска“

09.3011.00 Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 2)

09.30- 10.00 Бъбрек и старческа възраст – как можем да намалим понижаването на бъбречната функция при

                      стари хорапроф. Боряна Делийска

10.00-10.30 Сексуална активност в старческа възраст - проф. Здравко Каменов

10.30-11.10 Гериатрична психиатрия. Старостта - болест или физиологичен процес - доц. Георги Панов

11.10- Дискусия

11.20–11.50   Научен лекция Алцхаймер (с подкрепата на ЮСБ )

12.00-13.00   Научна сесия Фармакогеронтология

                      Модератори: проф. Николай Данчев и проф. Георги Момеков

12.00-12.30 Фармакотерапия при болест на Алцхаймер - проф. Николай Данчев, маг. фарм. Иванка Костадинова

12.30-13.00 Рецепторна болест - проф. Георги Момеков

                    ТУК МОЖЕ ДА ИМА ЛЕКЦИЯ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЪЮЗ

13.00-          Дискусия

13.30-14.30  Научен симпозиум  Нискодозова терапия на артериалната хипертония с бета-блокер/диуретик -

                      ползи отвъд антихипертензивния ефект  (с подкрепата на Мерк)

                     Модератор: проф. Борислав Георгиев

 • „Оптимален контрол на хипертонията с нискодозирана комбинация бизопролол и диуретик. Предимства на Лодоз – проф. Борислав Георгиев

 • Вариабилитет на сърдечна честота при пациенти над 65 години. Мястото на бизопролол (Конкор) - проф. Мария Цеков

  14.30-15.30 Научна сесия Ритъмни нарушения в старческа възраст

   

                     Модератор: проф. Елина Трендафилова

  14.30-15.00 Предсърдно мъждене – терапевтичен подход - д-р Милко Стоянов

  15.00-15.30 Предсърдно мъждене – избор на антикоагулант в старческата възраст – проф. Елина Трендафилова

  15.30-          Дискусия

   

  15.45-16.15 Научен симпозиум Оптимизиране на антикоагулантното лечение при пациенти с предсърдно мъждене

                       и остър коронарне синдром/ перкутанна корнарна интервенция (с подкрепата на Пфайзер)

                       Модератор: проф. Борислав Георгиев

   

  16.15-17.15  Научен симпозиум Мястото на бримковите диуретици в терапията на възрастните пациенти

                        - една история с продължение (с подкрепата на Берлинхеми)

                        Модератор: проф. Борислав Георгиев

   

   

 • Trifas Cor 5 mg - артериална хипертония проф. Борислав Георгиев
 • Трифас при остра и хронична сърдечна недостатъчност - избор при възрастните пациенти - доц. Лилия Демиревска

17.15-18.15   Научен симпозиум  Гастропротекция  (с подкрепата на Актавис)

18.30-20.00   Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 3)

18.30-19.00 Коронарна болест и полиморбидност – д-р Георги Владимиров

19.00-19.20 Шофиране и старческа възраст – проф. Борислав Георгиев

19.20-19.40 Травматични увреди в проксималния бедрен край в старческа възраст – доц. Александър Пешев

19.40- Дискусия 

 

Неделя, 23 февруари 2020

09.0010.45  Научна сесия Гериатрични синдроми и специфични проблеми в старческата възраст (част 4). 

                      Полиморбидност в старческата възраст

09.00-09.30 Гериатрична рехабилитация - проф. Ивет Колева

09.30-09.40 Епидемиология, превенция диагностика и терапия на коронарната артериална болест при възрастни пациенти–

                    д-р Невена Иванова

09.40-10.10 Дейности на ежедневния живот при възрастни и стари хора: алгоритми за трениране на захвата, позата,

                      равновесието и походката - проф. Ивет Колева

10.10-10.40 За духа, физиката и възрастта. Какво казват, какво искат и защо? - доц. Любомир Киров

10.40- Дискусия

10.45-11.45  Научен симпозиум

11.45-12.30  Научна сесия Съдова хирургия и ангиология

                    Модератор: проф. Детелина Луканова

11.45-12.05 Аневризми на абдоминалната аорта – проф. Детелина Луканова

12.05-12.25 Инвазивно лечение при аневризми на абдоминалната аорта – д-р Наделин Николов

12.25-          Дискусия


 

записване за участие: онлайн регистрация : events.arbilis.com

или: 02 989 88 77

е-mail:events@arbilis.com

 

 

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019Шесто преработено и допълнено издание


2020-01-14 20:23:15

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

Шесто преработено и допълнено издание

Справочникът, съдържа актуална информация за регистрираните в България и Европа лекарства към март 2019 г.

Лекарствата са подредени по Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) на СЗО. Представена е кратка информация за индикации, показания, взаимодействие и др. на лекарствата по техните международни непатентни наименования.

За улеснение при търсенето, има азбучен указател както по търговско наименование, така и по по международно непатентно (генерично) наименование.

Справочникът е предназначен основно за медицински специалисти и представлява незаменим помощник в практиката, тъй като дава възможност за изключитално бърза справка.

Вижте извадка на Кратък справочник на лекарствата 2019 в ПДФ файл.

От октомври месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Български Фармацевтичен Съюз със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти.

От ноември месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Националният съвет по качество към БАПФ със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на помощник-фармацевти.

Тиражът е ограничен!

Може да закупите справочника от офиса на Инфофарма: София, кв. Лозенец, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1 или да поръчате на тел. 0885 117 684.

 

По смисъла на договор за продължаващо обучение подписано между БАПФ и БЕНЕКРОМ ЕООД издаването на печатно издание GIPI NEWS и годишен абонамент на членове на БАПФ е получило акредитация от НСК към БАПФ с присъдени 8 кредита.


2020-01-14 20:20:25

По смисъла на  договор  за  продължаващо обучение  подписано между

БАПФ  и  БЕНЕКРОМ    ЕООД    издаването на печатно издание  GIPI  NEWS  и годишен абонамент на членове на БАПФ   е получило акредитация от НСК към БАПФ с присъдени 8  кредита.

https://gpnews.bg/


 

Академия за фармацевти 2019-2020


2019-12-20 12:11:51

Актавис-Фьоникс

Академия за фармацевти 2019-2020

Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика

Акредитирано от Националният съвет по качество на  Българската асоциация на помощник-фармацевтите  с 8 кредита

По приетите "Правила за следдипломно обучение на помощник-фармацевти" кредитните точки не се заплащат

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            14.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

             21.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

18.01.2020г., Варна, х-л Рослин Димят

01.02.2020г., Пловдив, х-л Империал

09:15 - 11:00   Болка - съвременни разбирания и терапевтични подходи. Ролята на фармацевта като консултант в диагностиката и терапията на

                           болката   акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

11:00 - 11:30   Кафе пауза

11:30 - 12:30   Атеросклероза и атеротромбоза – част 1    проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

12:30 - 14:00    Обяд

14:00 - 15:00    Атеросклероза и атеротромбоза – част 2 проф. Борислав Геовргиев, проф. Георги Момеков

15:00 - 15:30    Кафе пауза

15:30 - 17:00    Гастропротекция при антитромбоцитна и антикоагулантна терапия

                           проф. Людмила Матева, проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

записване за участие:

Кристина Глинджева  02 989 88 77

                                          0884 855 890

e-mail:glindzheva@arbilis.com

 


първ стр. предишна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.