българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Академия за фармацевти 2019-2020


2019-12-20 12:11:51

Актавис-Фьоникс

Академия за фармацевти 2019-2020

Често срещани предизвикателства във фармацевтичната практика

Акредитирано от Националният съвет по качество на  Българската асоциация на помощник-фармацевтите  с 8 кредита

По приетите "Правила за следдипломно обучение на помощник-фармацевти" кредитните точки не се заплащат

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            14.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

             21.12.2019г., София, х-л Хилтън, зала Мусала

18.01.2020г., Варна, х-л Рослин Димят

01.02.2020г., Пловдив, х-л Империал

09:15 - 11:00   Болка - съвременни разбирания и терапевтични подходи. Ролята на фармацевта като консултант в диагностиката и терапията на

                           болката   акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

11:00 - 11:30   Кафе пауза

11:30 - 12:30   Атеросклероза и атеротромбоза – част 1    проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

12:30 - 14:00    Обяд

14:00 - 15:00    Атеросклероза и атеротромбоза – част 2 проф. Борислав Геовргиев, проф. Георги Момеков

15:00 - 15:30    Кафе пауза

15:30 - 17:00    Гастропротекция при антитромбоцитна и антикоагулантна терапия

                           проф. Людмила Матева, проф. Борислав Георгиев, проф. Георги Момеков

записване за участие:

Кристина Глинджева  02 989 88 77

                                          0884 855 890

e-mail:glindzheva@arbilis.com

 


първ стр. предишна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.