българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

име презиме фамилия УИН 2042
ВЕСЕЛКА БОЖИДАРОВА МИТОВА 2300009 София област
МИЛЕНКА МЕТОДИЕВА КАРАДЖОВА 2300010 София област
ЛЮБИМКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА 2300011 София област
Димитрина Милкова Дерменджиева 1600311 Пловдив
ИВАЛИНА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА 0300249 Варна
Вилиана Ангелова Марковска 0200099 Бургас
Гергана Добрева Малчева 0200100 Бургас
Георги Марианов Георгиев 0200101 Бургас
Кадир Исмаил Ахмед 0200102 Бургас
Светлана Николаева Владова 0200103 Бургас
Лариса Едуардовна Радева 2400108 Стара Загора
Рафие Ергюл Юсеин 0900058 Кърджали
Юлия Христова Атанасова 1600312 Пловдив
Сийка Стефанова Андонова 0200104 Бургас
Преслава Любомирова Маринова 1500139 Плевен
Ива Костадинова Костадинова 1500140 Плевен
Дерия Асанова Мачанова 1600313 Пловдив
Гергана Тодорова Георгиева 1600314 Пловдив
Пенка Стефанова Градинарова 0200105 Бургас
Валентина Николова Шустер 0200106 Бургас
Петя Димитрова Сокерова-Салех 0200107 Бургас
Антоанета Стойчева Тодорова 0200108 Бургас
Денис Хюсеин Мехмед 1600315 Пловдив
Моника Илианова Велинова 2100032 Смолян
Георги Петров Атанасов 1600316 Пловдив
Анелия Пенкова Иванова 0500037 Видин
Славка Иванова Ковачева 1600317 Пловдив
Пенка Иванова Господинова 0800053 Добрич
Светлана Милкова Назърова 1600318 Пловдив
Неделина Галинова Апостолова 0200109 Бургас
Елена Рускова Николова 2200145 София
Стоянка Стаматова Пишева 0200110 Бургас
Галя Маринова Жекова 2400109 Стара Загора
Румяна Пенева Платиканова 0700057 Габрово
Илияна Панчева Запрянова 2200146 София
Вилияна Величкова Мизова 2200147 София
Марина Димитрова Узунова 1600319 Пловдив
Божидар Недков Иванов 1600320 Пловдив
Геновева Неделчева Панева 1600321 Пловдив
Дорина Кирилова Плачкова 1600322 Пловдив
Станислава Недялкова Щерева 1600323 Пловдив
Делян Станиславов Спиров 0200111 Бургас
Мария Кирилова Козарева 1600324 Пловдив
Благовеста Петкова Станилова 1600325 Пловдив
Мелек Ерджан Иляз 1600326 Пловдив
Сехер Сема Ебазер 0300250 Варна
Теодора Добрева Радушева 0800054 Добрич
Димитрия Василева Чопева 1600327 Пловдив
Салихе Алиова Барабунова 0100042 Благоевград
Женя Димова Костова 1600328 Пловдив

<< първа стр. < предишна стр. 41/41

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.