българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

име презиме фамилия УИН 1965
Маргарита Тодорова Георгиева 2200123 София
Йони Симеонова Станоева-Христова 2200124 София
Невена Георгиева Начева 2200125 София
Виолета Иванова Генова 2200126 София
Ася Георгиева Недялкова 2200127 София
Таня Георгиева Михайлова 2200128 София
Емилия Микова Илиева 2200129 София
Катя Страхилова Русатева 2200130 София
Елка Костадинова Стоилова 2200131 София
Катя Лалева Радева 2200132 София
Снежанка Маринова Маринова 1300075 Пазарджик
Маргарита Тенева Василева 2400107 Стара Загора
Гергана Владимирова Димитрова 0300247 Варна
Хасибе Феим Мехмедали 0900057 Кърджали
Виолина Георгиева Арабова Бакалова 0300248 Варна
Таня Русева Делчева 2600020 Хасково
Любомира Тошева Крумова 1600304 Пловдив
Калина Кръстева Салапатийска 1600305 Пловдив
Божка Стефанова Салимова 1600306 Пловдив
Атанаска Стефанова Митова 1600307 Пловдив
Николина Стефанова Норова 1300076 Пазарджик
Анхел Алиев Касабов 1300077 Пазарджик
Донка Вельова Младенова 1300078 Пазарджик
Геновева Хараламбиева Арабаджиева 1600308 Пловдив
Николета Янкова Николова 1600309 Пловдив
Добринка Атанасова Чикова 1600310 Пловдив
Вяра Ангелова Герганова 2200133 София
Красимира Янчева Стойнева 2200134 София
Александра Руменова Върбанова 2200135 София
Полина Василева Николова 2200136 София
Елица Руменова Сребрева 2200137 София
София Костова Кочева 2200138 София
Петя Петрова Недкова 2200139 София
Поля Цветанова Патладжанска 2200140 София
Милена Иванова Тодорова 2200141 София
Марина Антонова Антонова 2200142 София
Катя Маринова Кожухарова 2200143 София
Бинка Димитрова Илиева 2200144 София
Нуртен Назиф Иб 0200097 Бургас
Кирил Атанасов Мавров 0200098 Бургас
НИНА ТОДОРОВА БРАЙКОВА 2800054 Ямбол
Грета Тихомирова Георгиева 1400038 Перник
АНТОАНЕТА ДОБРЕВА СТОЙЧЕВА 2300001 София област
АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 2300002 София област
ВАНЯ ПЕТРОВА ДИЛОВА 2300003 София област
ЕЛИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА 2300004 София област
АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА 2300005 София област
ИВАНКА ВАСИЛЕВА РУНЕВСКА 2300006 София област
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА 2300007 София област
СТЕЛА ПЕЙЧЕВА ЛИСОВА 2300008 София област

<< първа стр. < предишна стр. 40/40





Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.