българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-София


2021-06-08 15:47:15

До членовете на БАПФ - РК-София


П О К А Н АКК на РК-София, в изпълнение на Решение на Националния съвет на БАПФ,
взето на заседание, проведено на 05.06.2021 г., и на основание чл.32 ал.10 и
чл.52.3 от Устава на БАПФ, свиква Извънредно Общо събрание на РК-София,
което ще се проведе на 09.07.2021 г. (петък) от 19.00 ч. в зала на хотел “Арт-
хотел Симона“ с адрес: гр. София, бул. “Инж. Иван Иванов“ № 10,
При следния Дневен ред:
1. Предсрочно прекратяване на мандата на Марио Рачев, като председател на
УС на РК-София.
2. Избор на нов председател на УС на РК-София.
3. Други.
На основание чл.45 ал.5 от Устава, делегати за насроченото ИОС са членовете
на УС и участниците в ОС, проведено на 11.03.2021 г.
На основание чл.45 ал.3 от Устава, настоящата покана да се публикува в сайта
на БАПФ.

08.06.2021 г. Председател на КК на РК-София: Искрена Генчева
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ София на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква събрание на РК на БАПФ гр.София на 29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София


2020-09-02 17:13:07

 

ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание 

чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2                                             

 

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на  секретар РК на БАПФ София.
  2. Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.

3.      Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София

4.      Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София

5.      Други

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ Перник на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква събрание на РК на БАПФ гр.Перник на 25.09.2020г . / петък / от 14.00ч. в зала на РЗИ Перник.


2020-08-25 15:13:10

                                      ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ Перник    на основание 

чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.Перник  на  25.09.2020г . / петък / от 14.00ч. в зала на РЗИ Перник.

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ Перник.

2.      Други

 

 

 

                                                                 Председател на РК на БАПФ : Диана Георгиева  

 

 

                                                           

 

 

Покана за свикване на НС


2020-05-30 16:05:50

изх.№ 92 до РК -свикване на Национален съвет

към № 92 - Национален съвет 27 юни

 

Първа конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите


2020-02-25 22:10:57УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


   В България специалността "помощник-фармацевт" има над 50 годишна история.
Нашата професия има особено важно значение за здравето на хората,
затова трябва да сме горди, че сме я избрали като наше призвание.
На нас, помощник-фармацевтите, ни отне повече от 10 години да отстояваме правото си на подобаваща национална представителност чрез самостоятелна съсловна организация.

На 6 юни 2019г. се проведе Първият Учредителен Конгрес на

"Българската асоциация на помощник-фармацевтите".
С това ние постигнахме възможността като регулирана професия в България да имаме Единен национален регистър и Етичен кодекс.
На 6-7 юни 2020г., в Парк хотел Москва, София ще проведем Първата конференция на "Българската асоциация на помощник-фармацевтите" под мотото:

      "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа".

За мен е изключителна чест да Ви поканя да вземете участие!

Нека заедно да отпразнуваме Първата годишнина на Съсловната ни организация и да връчим Годишните награди на БАПФ!


Лиляна Петрова
Председател на УС на БАПФ

Покана

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.