българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Покана УС на РК Габрово за ОС


2022-06-11 16:06:57

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ Монтана


2022-07-03 12:04:53

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ Монтана

ПОКАНА
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управителният съвет на РК на БАПФ Монтана на основание

чл.45 ,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Монтана

на дата 02.08.2022г.
/вторник от 17:30ч.
място на провеждане : закритата зала на ресторант „Аверите“

Дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС на РК Монтана.

2.Отчет за дейността на КК на РК Монтана.

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Монтана.

4.Избор на нов УС.

5.Избор на КК.

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.

Председател : Гергана Гешева

 

П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-Враца


2022-05-30 18:35:51

 

Управителният съвет на РК на БАПФ София свиква събрание на РК а 11.03.2021г . от 18.00ч. гр.София


2021-01-02 13:26:32

ПОКАНА


 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание  
чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  11.03.2021г . / четвъртък / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:
II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2.
                                                      
                                                         Дневен ред :

1.    Избор на  секретар РК на БАПФ София.
2.    Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.
3.    Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София
4.    Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София
5.    Други
 


                                                                          Председател на РК на БАПФ : М.Рачев  


 

Покана за Национален Съвет


2021-10-26 10:01:19

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.