българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 


 П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-Враца


2022-05-30 18:35:51

 

Управителният съвет на РК на БАПФ София свиква събрание на РК а 11.03.2021г . от 18.00ч. гр.София


2021-01-02 13:26:32

ПОКАНА


 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание  
чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  11.03.2021г . / четвъртък / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:
II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2.
                                                      
                                                         Дневен ред :

1.    Избор на  секретар РК на БАПФ София.
2.    Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.
3.    Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София
4.    Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София
5.    Други
 


                                                                          Председател на РК на БАПФ : М.Рачев  


 

Покана за Национален Съвет


2021-10-26 10:01:19

 

П О К А Н А До членовете на БАПФ - РК-София


2021-06-08 15:47:15

До членовете на БАПФ - РК-София


П О К А Н АКК на РК-София, в изпълнение на Решение на Националния съвет на БАПФ,
взето на заседание, проведено на 05.06.2021 г., и на основание чл.32 ал.10 и
чл.52.3 от Устава на БАПФ, свиква Извънредно Общо събрание на РК-София,
което ще се проведе на 09.07.2021 г. (петък) от 19.00 ч. в зала на хотел “Арт-
хотел Симона“ с адрес: гр. София, бул. “Инж. Иван Иванов“ № 10,
При следния Дневен ред:
1. Предсрочно прекратяване на мандата на Марио Рачев, като председател на
УС на РК-София.
2. Избор на нов председател на УС на РК-София.
3. Други.
На основание чл.45 ал.5 от Устава, делегати за насроченото ИОС са членовете
на УС и участниците в ОС, проведено на 11.03.2021 г.
На основание чл.45 ал.3 от Устава, настоящата покана да се публикува в сайта
на БАПФ.

08.06.2021 г. Председател на КК на РК-София: Искрена Генчева
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ София на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква събрание на РК на БАПФ гр.София на 29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София


2020-09-02 17:13:07

 

ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание 

чл.44 ал.3   и  чл.48 ал.1 и ал.2  от Устава на БАПФ  свиква  събрание  на РК  на  БАПФ  гр.София  на  29.09.2020г . / вторник / от 18.00ч. гр.София място на провеждане:II-ра аудитория в сградата на Медико - биологичен комплекс , намираща се на ул. "Здраве" 2                                             

 

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на  секретар РК на БАПФ София.
  2. Избор на членове управителен съвет РК на БАПФ София.

3.      Избор на Контролна комисия РК на БАПФ София

4.      Избор на комисия по професионална етика РК на БАПФ София

5.      Други

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.