българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе


2022-08-01 14:24:19

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе
09.09.2022г./петък/ от 19,30ч. в зала на „Стоматологията“ .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.Русе
2. Отчет за дейността на КК на РК гр. Русе
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр. Русе
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател:
Даниела Борисова

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Разград


2022-08-01 14:08:06

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ
Разград на
07.09.2022г/сряда/ от 19 часа в конферентна зала на ресторант Мимоза Разград .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.
Разград
2. Отчет за дейността на КК на РК гр.
Разград
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр.
Разград
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател: Вилма Ненова

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Перник на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Перник


2022-08-01 16:30:13

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Перник на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Перник на
16.09.2022г/петък/ от 14 часа в РЗИ Перник ул. Миньор 15 .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.Перник
2. Отчет за дейността на КК на РК гр. Перник
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр. Перник
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател: Диана Георгиева

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Пазарджик на основание чл.45 ,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Пазарджик


2022-08-01 16:27:34

ПОКАНА


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управителният съвет на РК на БАПФ Пазарджик на основание чл.45 ,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Пазарджик на 05 .09.2022г . / понеделник/ от
18:00ч. , място на провеждане:гр.Пазарджик,ул.“Георги Бенковски“No6.

Дневен ред:

1.Отчет за дейността на УС на РК Пазарзжик.

2.Отчет за дейността на КК на РК Пазарзжик.

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Пазарзжик.

4.Избор на нов УС.

5.Избор на КК,

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.

Председател : Даниела Чалъкова

 

УС на РК на БАПФ Видин на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Видин


2022-08-01 16:26:38

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    УС на РК на БАПФ Видин на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ
свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Видин на 05.09.2022г./понеделник/ от 19,30ч.
в зала на пицария „Аморе“.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Отчет на УС на РК Видин.
2.Отчет за дейността на КК на РК Видин.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Видин.
4.Избор на нов УС
5.Избор на КК
6.Избор на КПЕ
7.Избор на делегати на Втори конгрес на БАПФ
8.Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членски карти

Председател :Валентина Видковска

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.