българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 


 Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра


2022-08-01 16:35:50

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от
Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра
на 15.09.2022 г./четвъртък/ в зала на МБАЛ гр.Силистра от 15.00ч.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Силистра
2.Отчет за дейността на КК на РК Силистра.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Силистра.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател на КК на РК Силистра: Умут Айран

 

УС на РК на БАПФ Смолян на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Смолян


2022-08-01 16:24:44

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИКФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


УС на РК на БАПФ Смолян на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ
свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Смолян на 13.09.2022г./вторник/ от 14.00ч. в
заседателната зала на МБАЛ“Братан Шукеров гр.Смолян.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на УС на РК Смолян.

2.Отчет за дейността на КК на РК Смолян.

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Смолян.

4.Избор на нов УС..

5.Избор на КК.

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати на Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членски карти.

Председател :Маргарита Кирилова

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч


2022-08-01 16:23:49

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч на
01.09.2022г./четвъртък/от 18.00ч.в библиотеката на МБАЛ“П.Стоянов“,административен
корпус ет.2.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Ловеч.
2.Отчет за дейността на КК на РК Ловеч.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Ловеч.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Ловеч : Марина Димитрова

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе


2022-08-01 14:24:19

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Русе на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Русе
09.09.2022г./петък/ от 19,30ч. в зала на „Стоматологията“ .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.Русе
2. Отчет за дейността на КК на РК гр. Русе
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр. Русе
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател:
Даниела Борисова

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Разград


2022-08-01 14:08:06

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК
ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Управителният съвет на РК на БАПФ гр. Разград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от
Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ
Разград на
07.09.2022г/сряда/ от 19 часа в конферентна зала на ресторант Мимоза Разград .

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на РК гр.
Разград
2. Отчет за дейността на КК на РК гр.
Разград
3. Отчет за дейността на КПЕ на РК гр.
Разград
4. Избор на нов УС
5. Избор на КК
6. Избор на КПЕ
7. Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ
8. Разни
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател: Вилма Ненова

 

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.