българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград


2022-08-01 20:13:36

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава
на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на
15.09.2022г./четвъртък/от 15.00ч.в зала на РЗИ Благоевград.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Благоевград .
2.Отчет за дейността на КК на РК Благоевград .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Благоевград .
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК София област: Милен Орцев.

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ София област на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ София област


2022-08-01 20:13:22

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ София област на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава
на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ София област на
15.09.2022г./четвъртък/от 17.00ч.в зала на РЗИ София.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК София област .
2.Отчет за дейността на КК на РК София област .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК София област .
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК София област: Десислава Рангелова.

 

Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра


2022-08-01 16:35:50

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от
Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра
на 15.09.2022 г./четвъртък/ в зала на МБАЛ гр.Силистра от 15.00ч.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Силистра
2.Отчет за дейността на КК на РК Силистра.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Силистра.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател на КК на РК Силистра: Умут Айран

 

УС на РК на БАПФ Смолян на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Смолян


2022-08-01 16:24:44

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИКФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


УС на РК на БАПФ Смолян на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ
свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Смолян на 13.09.2022г./вторник/ от 14.00ч. в
заседателната зала на МБАЛ“Братан Шукеров гр.Смолян.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на УС на РК Смолян.

2.Отчет за дейността на КК на РК Смолян.

3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Смолян.

4.Избор на нов УС..

5.Избор на КК.

6.Избор на КПЕ.

7.Избор на делегати на Втори конгрес на БАПФ.

8.Разни.

Регистрацията на участниците се осъществява с членски карти.

Председател :Маргарита Кирилова

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч


2022-08-01 16:23:49

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Ловеч на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Ловеч на
01.09.2022г./четвъртък/от 18.00ч.в библиотеката на МБАЛ“П.Стоянов“,административен
корпус ет.2.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Ловеч.
2.Отчет за дейността на КК на РК Ловеч.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Ловеч.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Ловеч : Марина Димитрова

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.