българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

ПОКАНА На основание чл.30 ал.1 във връзка с чл.27 ал. 4 от Устава на БАПФ, Управителният съвет на БАПФ свиква Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 22 октомври 2022 г.


2022-09-21 21:08:00

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895, адрес: гр. София, ул. “Добруджа“ № 1, ет.5, офис № 4, имейл: baap@abv.bg

 

 

Изх.380/19.09.2022 г.

ПОКАНА

 

На основание чл.30 ал.1 във връзка с чл.27 ал. 4 от Устава на БАПФ, Управителният съвет на БАПФ свиква Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 22 октомври 2022 г. (събота) от 12.00 ч. в гр. София, парк-хотел “Москва“, ул. “Незабравка“ № 25, в зала „Конферанс 5“, при следния

 

Дневен ред:

 

1.     Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2019-2022 г.

2.     Отчет за дейността на Контролната комисия за периода 2019-2022 г.

3.     Отчет за дейността на Комисията по професионална етика за периода 2019-2022 г.

4.     Отчет за дейността на Националния съвет по качество за периода 2019-2022г.

5.     Избор на нов Управителен съвет.

6.     Избор на нова Контролна комисия.

7.     Избор на нова Комисия по професионална етика.

8.     Избор на нов Национален съвет по качество.

9.     Избор на представител на БАПФ във Висшия съвет по фармация към Министерство на здравеопазването.

10. Приемане на промени в Устава на БАПФ.

11. Приемане на Правила за издаване на сертификат за квалификация по професията помощник-фармацевт.

12. Разни.

Писмените материали, свързани с въпросите по т.10 и 11 ще са на разположение в офиса на БАПФ в гр. София, ул. “Добруджа“ № 1, ет.5, офис № 4 – в приемните дни и часове, съобразно графика, обявен в сайта на БАПФ, а при поискване – могат да бъдат изпратени и по имейл.

 

Регистрация на делегатите започва от 11.00 ч. на 22.10.2022 г. и се осъществява с членските карти.

 

Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра на 25.09.2022 г./неделя/


2022-08-22 20:01:40

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А
Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от
Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра
на 25.09.2022 г./неделя/ от 15.00ч в зала на ресторант „Диляна“ ул.“Шар планина“No1.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Силистра
2.Отчет за дейността на КК на РК Силистра.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Силистра.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател на КК на РК Силистра: Умут Мехмед

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Сливен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Сливен


2022-08-01 20:14:10

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Сливен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Сливен на
15.09.2022г./четвъртък/от 18.00ч.в зала РЗИ .гр.Сливен.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Сливен.
2.Отчет за дейността на КК на РК Сливен.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Сливен.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Сливен :Калина Василева.

 

 

УС на РК на БАПФ Шумен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Шумен


2022-08-01 20:13:53

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУС на РК на БАПФ Шумен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ
свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Шумен на 12.09.2022г./понеделник от
19.00ч. в зала на хотел „Замък“ гр.Шумен.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Отчет на УС на РК Шумен.
2.Отчет за дейността на КК на РК Шумен.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Шумен.
4.Избор на нов УС..
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати на Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членски карти.

Председател :Анелия Асенова.

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград


2022-08-01 20:13:36

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава
на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на
15.09.2022г./четвъртък/от 15.00ч.в зала на РЗИ Благоевград.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Благоевград .
2.Отчет за дейността на КК на РК Благоевград .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Благоевград .
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК София област: Милен Орцев.

 

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.