българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Управителният съвет на РК на БАПФ Сливен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Сливен


2022-08-01 20:14:10

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Сливен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Сливен на
15.09.2022г./четвъртък/от 18.00ч.в зала РЗИ .гр.Сливен.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Сливен.
2.Отчет за дейността на КК на РК Сливен.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Сливен.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Сливен :Калина Василева.

 

 

УС на РК на БАПФ Шумен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Шумен


2022-08-01 20:13:53

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУС на РК на БАПФ Шумен на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ
свиква Редовно събрание на РК на БАПФ Шумен на 12.09.2022г./понеделник от
19.00ч. в зала на хотел „Замък“ гр.Шумен.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Отчет на УС на РК Шумен.
2.Отчет за дейността на КК на РК Шумен.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Шумен.
4.Избор на нов УС..
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати на Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членски карти.

Председател :Анелия Асенова.

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград


2022-08-01 20:13:36

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава
на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на
15.09.2022г./четвъртък/от 15.00ч.в зала на РЗИ Благоевград.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Благоевград .
2.Отчет за дейността на КК на РК Благоевград .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Благоевград .
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК София област: Милен Орцев.

 

 

Управителният съвет на РК на БАПФ София област на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ София област


2022-08-01 20:13:22

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” No 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н АУправителният съвет на РК на БАПФ София област на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава
на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ София област на
15.09.2022г./четвъртък/от 17.00ч.в зала на РЗИ София.

Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК София област .
2.Отчет за дейността на КК на РК София област .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК София област .
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК София област: Десислава Рангелова.

 

Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра


2022-08-01 16:35:50

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А


Контролната комисия на РК на БАПФ Силистра на основание чл.45,чл.46 и чл.47 и чл.52.3. от
Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Силистра
на 15.09.2022 г./четвъртък/ в зала на МБАЛ гр.Силистра от 15.00ч.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Силистра
2.Отчет за дейността на КК на РК Силистра.
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Силистра.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ.
7.Избор на делегати за Втори конгрес на БАПФ.
8.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател на КК на РК Силистра: Умут Айран

 
първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.