българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 


 Трета Национална Конференция ПРОГРАМА


2023-06-06 21:21:29

 

Уважаеми колеги, Организационният Комитет на Българска Асоциация на Помощник Фармацевтите, Ви каним да участвате в ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българската Асоциация на помощник фармацевтите.


2023-03-28 10:56:38

 

П О К А Н А Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на 15.01.2023г./неделя/от 14.00ч.в зала на хотел „Алфа“ Благоевград,ул


2022-12-15 14:38:29

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ
BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съсловна организация, вписана в Агенция по вписвания с код по Булстат: 177376895,
адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджа“No1 офис No4, имейл: baap@abv.bg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А

Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на
БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на
15.01.2023г./неделя/от 14.00ч.в зала на хотел „Алфа“ Благоевград,ул.Кукуш“No7.
Дневен ред:
1.Отчет за дейността на УС на РК Благоевград.
2.Отчет за дейността на КК на РК Благоевград .
3.Отчет за дейността на КПЕ на РК Благоевград.
4.Избор на нов УС.
5.Избор на КК.
6.Избор на КПЕ
7.Разни.
Регистрацията на участниците се осъществява с членските карти.
Председател РК Благоевград : Милен Орцев
.................................................................................................................................................................................

 

ПОКАНА Управителният съвет на БАПФ ,на основание на чл.32.ал.2 от Устава на БАПФ свиква заседание на Националният съвет на БАПФ на 03.12.2022г. в гр.София,от 12.00ч. в зала „Мусала“ на хотел „Земята и хората“ с адрес: София,“Околовръстен път“ 27.


2022-11-17 20:38:01

 

ПОКАНА На основание чл.30 ал.1 във връзка с чл.27 ал. 4 от Устава на БАПФ, Управителният съвет на БАПФ свиква Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 22 октомври 2022 г.


2022-09-21 21:08:00

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS


Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895, адрес: гр. София, ул. “Добруджа“ № 1, ет.5, офис № 4, имейл: baap@abv.bg

 

 

Изх.380/19.09.2022 г.

ПОКАНА

 

На основание чл.30 ал.1 във връзка с чл.27 ал. 4 от Устава на БАПФ, Управителният съвет на БАПФ свиква Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 22 октомври 2022 г. (събота) от 12.00 ч. в гр. София, парк-хотел “Москва“, ул. “Незабравка“ № 25, в зала „Конферанс 5“, при следния

 

Дневен ред:

 

1.     Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2019-2022 г.

2.     Отчет за дейността на Контролната комисия за периода 2019-2022 г.

3.     Отчет за дейността на Комисията по професионална етика за периода 2019-2022 г.

4.     Отчет за дейността на Националния съвет по качество за периода 2019-2022г.

5.     Избор на нов Управителен съвет.

6.     Избор на нова Контролна комисия.

7.     Избор на нова Комисия по професионална етика.

8.     Избор на нов Национален съвет по качество.

9.     Избор на представител на БАПФ във Висшия съвет по фармация към Министерство на здравеопазването.

10. Приемане на промени в Устава на БАПФ.

11. Приемане на Правила за издаване на сертификат за квалификация по професията помощник-фармацевт.

12. Разни.

Писмените материали, свързани с въпросите по т.10 и 11 ще са на разположение в офиса на БАПФ в гр. София, ул. “Добруджа“ № 1, ет.5, офис № 4 – в приемните дни и часове, съобразно графика, обявен в сайта на БАПФ, а при поискване – могат да бъдат изпратени и по имейл.

 

Регистрация на делегатите започва от 11.00 ч. на 22.10.2022 г. и се осъществява с членските карти.

 
следваща стр. последна стр.
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.