българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Кърджали

Адрес гр.Кърджали
ул.“П.К.Яворов“13;вх.А;ет.2;ап.6
e-mail baaprk_kardzhali@abv.bg
Булстат 1773768950029
Банкова сметка/IBAN IBAN: BG16 CECB 9790 10I3 3566 00
Управителен съвет Председател Златоцвета Вакрилова
Зам. Председател:Нежда Мустафа
Главен секретар:Севим Седула
Членове:Айлин Али ;
        Антонина Иванова
Контролна комисия Председател:Албена Хаджиева
Членове:Кериме Мехмед;
Ширин Ибрям

Комисия по професионална етика Председател:Нарин Мехмед
Членове:Вероника Попова;
Алтънай Яха
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Кърджали;
ул.“П.К.Яворов’13; вх.А;ет.2;ап.6


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.