българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Добрич

Адрес гр.Добрич
бул.25 септември 21 А
e-mail baaprk_dobrich@abv.bg
Булстат 1773768950067
Банкова сметка/IBAN BG75 CECB 9790 10I3 4182 00
Управителен съвет Председател Христина Маринова
Зам. Председател:Милен Милков
Главен секретар: Снежа Николова
Членове: Павлинка Иванова
 
  
Контролна комисия Председател:Росица Димова
Членове: Пепа Павлова
Ивайло Георгиева

Комисия по професионална етика Председател:Денислав Русев
Членове: Миглена Христова
Нина Павлова


Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос гр.Добрич
бул.25 септември 21 А ( Аптека „ Добруджа”)


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.