българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Габрово

Адрес гр.Габрово,бул.''Стефан Караджа"19
e-mail baaprk_gabrovo@abv.bg
Булстат 1773768950140
Банкова сметка/IBAN IBAN:BG68 CECB 9790 10I3 8104 00
Управителен съвет Председател Силвия Ковачева 0887599717
Зам. Председател:Десислава  Иванова -0879360067
Главен секретар:Теодора Хвойнева-Прахалчева 08874268
Членове:        Милена Петкова
                Станислав Ковачев

Контролна комисия Председател:Десислава Воденичарска
Членове:Ганка Арменска
Валентина Дочева
Комисия по професионална етика Председател: Радина Костадинова
Членове:Рената Тодорова
Христина Владова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос ГАБРОВО ул."ИВАЙЛО" 6
аптека Софармаси
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.