българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Габрово

Адрес гр.Габрово
бул.“Ст.Караджа“19
e-mail baaprk_gabrovo@abv.bg
Булстат 1773768950140
Банкова сметка/IBAN IBAN:BG68 CECB 9790 10I3 8104 00
Управителен съвет Председател Силвия Ковачева
Зам. Председател:Десислава  Иванова -0879360067
Главен секретар:Галя Петрова-0896739766
Членове:        Милена Петкова
                Станислав Ковачев

Контролна комисия Председател:Десислава Воденичарска
Членове:Ганка Арменска
Валентина Дочева
Комисия по професионална етика Председател: Радина Костадинова
Членове:Рената Тодорова
Людмила Драгиев
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Габрово
ул.“Ивайло“6 ,аптека Сейба


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.