българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Враца

Адрес
e-mail baaprk_vratsa@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Венета Йошева
Зам. Председател:  
Главен секретар:  
Членове:
Контролна комисия Председател:

Членове:
Комисия по професионална етика Председател:

Членове:
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.