българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Видин

Адрес Видин
ул."Екзарх Антим I" N3
e-mail baaprk_vidin@abv.bg
Булстат 1773768950121
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Валентина Видковска
Зам. Председател: Венелинка Станкова
Главен секретар:Ваня Иванова
Членове:Венета Пекова
        Мариела Вълкова
 
Главен секретар:  
Членове:
Контролна комисия Председател:Ваня Соарева
Членове:Петя Димитрова
Димитрина Владимирова


Комисия по професионална етика Председател: Даниела Ангелова
Членове:Юлия Маринова
Миглена Янкова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Видин


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.