българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Варна

Адрес жк.Възраждане,бл.12 вх 1 ет 4 ап 12
e-mail baaprk_varna@abv.bg
Булстат 1773768950102
Банкова сметка/IBAN ЦКБ АД -клон Варна CECBBGSF BG76CECB9790 10I3 3885 00
Управителен съвет Председател Даниела Мутафчиева - 0897360102
Зам. Председател:
Главен секретар: Миглена Шопова
Членове: Гюлчин Мехмед
Контролна комисия Председател:Силва Рангелова
Членове: Доротея Калчева и Яница Брату
Комисия по професионална етика Председател:Петър Чернев
Членове: Галина Вълчанова и Людмила Загорчева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Офисът на РК Варна се намира на адрес :
Гр.Варна бул.“Вл. Варненчик “No 12 /вход зад аптека „Санита „/.

Офисът ще е отворен на 8.11 и 30.11.2022 от 16 до 18часа

Подаване на документи за членство , получаване на членски карти и удостоверения за
актуално членство за 2019,2020 и 2021г и 2022г.за членовете на БАПФ от РК Варна се осъществява в
офиса на РК .
Телефон за връзка с офиса на РК Варна в посоченото работно време : 0897 360 102
Телефон за връзка с председателя на РК Варна Даниела Мутафчиева : 0897 360 102
Информация за подаване и получаване на документи, ,както и за всички организационни и
текущи въпроси всеки работен ден на посочените телефони или на ел. поща:
baaprk_varna@abv.bg
Членски внос на РК Варна се събира по банка :
ЦКБ /IBAN BG76CECB979010I3388500
Или
В брой в офиса срещу квитанция.
Необходими документи за членство:
1. Заявление за членство и документите към него /изтеглете от сайта /
2. Платежно нареждане за платен членски внос / на посочената банкова сметка /
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.