българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Варна

Адрес Гр. Варна, жк. Възраждане, бл.12, вх.1, ап.12
e-mail baaprk_varna@abv.bg
Булстат 1773768950102
Банкова сметка/IBAN BG76CECB979010I3388500
Управителен съвет Председател Даниела Мутафчиева - 0897360102
Зам. Председател: Павел Вучков - 0887780726
Главен секретар: Силва Рангелова - 0889784663 
Членове: Наталия Димитрова
         Миглена Добрева
Контролна комисия Председател:Силвия Стефкова - 0896455516
Членове: Доротея Калчева
Людмила Загорчева
Комисия по професионална етика Председател:Даниел Янакиев - 0878497889
Членове: Галина Вълчанова
Наталия Огнянова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Варна


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.