българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Ямбол

Адрес гр.Ямбол
ул. „Граф Игнатиев” 247
e-mail baaprk_yambol@abv.bg
Булстат 1773768950090
Банкова сметка/IBAN BG11CECB979010/3 6700 00
Управителен съвет Председател Динка Манева
Зам. Председател:Калоян  Михайлов
Главен секретар: Светла Христова
Членове: Радост Драганова 
         Катя  Станева
  
Контролна комисия Председател:Мария Петрова
Членове :Росица Атанасова Стоянова
Мария Тонева Мартинова


Комисия по професионална етика Председател:Здравка Дончева
Членове :Маргарита Атанасова
Лилия Драганова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр. Ямбол
ул.„ ърговска”31
аптека „ Афия „


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.