българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Шумен

Адрес гр.Шумен
e-mail baaprk_shumen@abv.bg
Булстат 1773768950214
Банкова сметка/IBAN BG42CECB979010I41946OO
Управителен съвет Председател Анелия Асенова
Зам.Председател Росен Желев
Главен секретар Екатерина Пенева
Контролна комисия Председател:Маргарита Неделчева
Членове:Христина Данова
Ирена Петрова

Комисия по професионална етика Председател:Севджан Руфи
Членове:Таня Иванова
Наталия Тодорова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Шумен ул.Искър 3
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.