българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Шумен

Адрес гр.Шумен
e-mail baaprk_shumen@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Анелия Асенова
Зам.Председател МАРИЯНА ЗИДАРОВА
Главен секретар ЕКАТЕРИНА ПЕНЕВА
Контролна комисия Председател:ХРИСТИНА ДАНОВА
Членове:РОСЕН ЖЕЛЕВ
НАТАЛЯ ХРИСТОВА

Комисия по професионална етика Председател:БОЯНКА МАТЕЕВА
Членове:ВЕСКА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.