българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Хасково

Адрес гр.Димитровград,

обл. Хасково, ул.”Лайпциг” 1-Б-3
e-mail baaprk_haskovo@abv.bg
Булстат 1773768950239
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Антоанета Колева
Антоанета Колева
Лиляна Маринова
Ивайла Ребрева

Контролна комисия Росица Райкова
Павлина Караджова
Комисия по професионална етика Ирина Василева
Златка Георгиева,
Фейме Мюмюн
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Хасково
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.