българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Търговище

Адрес гр.Търговище ул. Трапезица 54
e-mail baaprk_targovishte@abv.bg
Булстат 177376895
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Валерия Михайлова Титкова
Зам. Председател: Мелтен Ридванова Мустафова
Главен секретар: Женя Маринова Йовова
Членове:Биннур Зекериева, Катерина Петрова
 
Контролна комисия Председател:Петър Стоянов Петров
Членове:Светла Русева, Бурчин Ниязиева
Комисия по професионална етика Председател:Мехмед Мехмедов Мехмедов
Членове:Севги Ахмед, Джансел Мустафова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Васил Левски 7
08.00 – 17.00 часа
0887 28 26 12
Женя Йовова
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.