българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Търговище

Адрес гр.Търговище ул. Трапезица 54
e-mail baaprk_targovishte@abv.bg
Булстат 1773768950174
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Орхан Хасанов
Зам. Председател: Насъф Йосифов
Главен секретар: Джейлян Исмаил
Членове:Афизе Али
        Петър Петров
 
Контролна комисия Председател:Валерия Титкова
Членове:Биннур Акдениз
Айкин Мустафова
Комисия по професионална етика Председател:Снежана Стоянова
Членове:Афизе Али
Красимира Маринова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Търговище


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.