българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Стара Загора

Адрес гр.Стара Загора
Бул."Никола Петков"№45
e-mail baaprk_stzagora@abv.bg
Булстат 1773768950136
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Валентина Иванова
Зам. Председател:  Дарина  Иванова
Главен секретар:  Яна  Динева
Членове:Диана  Малинкова
        Мария   Лазарова
Контролна комисия Председател: Татяна Лазарова
Членове:ЕленаДенева
Виолета Пеева
Комисия по професионална етика Председател: Величка Пенева
Членове: Мария Стамова
Румяна Недялкова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Стара Загора


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.