българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ София област

Адрес гр.Драгоман
ул."Хр.Ботев"№ 19
e-mail baaprk_sofiaobl@abv.bg
Булстат 1773766850258
Банкова сметка/IBAN BG97CECB 9790 10I3 909400
Управителен съвет Председател Десислава Рангелова
Зам. Председател: Иванка Руневска 
Главен секретар:  
Членове:
Контролна комисия Председател:Наталия Първанова

Членове:
Комисия по професионална етика Председател:Антоанета Добрева

Членове:
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.