българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ София

Адрес гр.София 1000
ул.“Добруджа“№1 ет.5 офис № 4
Булстат 1773768950071
e-mail baaprk_sofia1@abv.bg, baaprk_sofia1s@abv.bg, baaprk_sofia1zp@abv.bg
Булстат 1773768950071
Банкова сметка/IBAN ЦКБ Клон София град IBAN: BG 42 CECB 979010 I3 564100
Управителен съвет Председател Атанас Шопов
Зам. Председател: Боряна Бориславова
Главен секретар: Мирослава Петрова 
  
Членове:
Красимира Бончева,
Райничка Димчева
Контролна комисия Председател: Искрена Генчева

Членове: Ирена Стоева,
Галина Щъркова
Комисия по професионална етика Председател: София Костова

Членове:Нина Христова,
Елизабет Савова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Членски внос на РК София се събира само по банка :

ЦКБ Клон София град IBAN: BG 42 CECB 979010 I3 564100


СЪОБЩЕНИЕ!

Офисът на РК София се намира на адрес :

Гр. София ул. “Добруджа“ No1 ет. 5 офис No 4


МОЛЯ НАТИСНЕТЕ ТУК:


График на БАПФ РК- София


Изготвил:
Председател на УС на РК-София
Атанас Маринов Шопов

Подаване на документи за членство, получаване на членски карти и удостоверения за актуално членство за 2019, 2020 и 2021, 2022г, за членовете на БАПФ от РК София се осъществява в офиса на РК.

Телефон за връзка с офиса на РК София в посоченото работно време : 0899 896 144
( Може да се свържете само в посоченото работно време! )

Телефон за връзка с председателя на РК София Атанас Шопов : 0898 59 00 69

Информация за подаване и получаване на документи, ,както и за всички организационни и
текущи въпроси всеки работен ден на посочените телефони или на ел. поща:
baaprk_sofia1@abv.bg

Членски внос на РК София се събира само по банка :

ЦКБ Клон София град IBAN: BG 42 CECB 979010 I3 564100

Необходими документи за членство:
1. Заявление за членство и документите към него /изтеглете от сайта /
2. Платежно нареждане за платен членски внос / на посочената банкова сметка /
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 6 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  33,60лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      371,80лв

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.