българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ София

Адрес гр.София 1000
бул.Тодор Александров 31
Булстат 1773768950071
e-mail baaprk_sofia@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN ЦКБ Клон София град IBAN: BG 42 CECB 979010 I3 564100
Управителен съвет Председател Марио Рачев
Зам. Председател:Лора Миланова
Главен секретар: Мадлен Сълева
  
Главен секретар:  
Членове:
Контролна комисия Председател:

Членове:
Комисия по професионална етика Председател:

Членове:
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос гр.София
бул." Тодор Александров" 31 /офис Карагьозян /
Лора Миланова зам,председател БАПФ РК - София тел: 0886168014
всеки работен ден 10.00-17.00ч.
1. Заявление за членство и документите
към него /изтеглете от сайта /
2. Платежно нареждане за членски внос
/ на посочената банкова сметка /Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.