българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


РК на БАПФ Смолян

Адрес Гр.Смолян, ул. „Братан Шукеров”№18, вх.В,ет.4,ап.34
e-mail baaprk_smolyan@abv.bg
Булстат 1773768950155
Банкова сметка/IBAN BG19 CECB 9790 10I3 8010 00
Управителен съвет Председател Маргарита Кирилова
Зам. Председател:  Веселина Славчева 
Главен секретар: Марияна Трифонова 
Членове:
Контролна комисия Председател: Милена Марковска

Членове:Мария Ангелова
Мариана Пойдовска
Комисия по професионална етика Председател: Росица Шопова

Членове:Елка Аврамова
Елза Башева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Смолян, ул. „Атанас Беров”1, вх.В,ет.3,ап.60
Информация в работни дни от 18.00 до 20.00ч.
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца

7,80лв. 93,60лв.
2024 / 12 месеца

9,33лв. 111,96лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      489,36лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.