българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Сливен

Адрес Гр.Сливен
ул.”Димитър Добрович”№9 ап 6
e-mail baaprk_sliven@abv.bg
Булстат 1773768950161
Банкова сметка/IBAN BG80CECB979010I3968100
Управителен съвет Председател Калина Василева 0878127984
Зам.Председател:Мартина Иванова 
Главен секретар:Ваня Петкова
Членове:Радост Пенева
        Александър Кръстев


Контролна комисия Председател:Цвета Петрова
Членове:Румяна Донева
Жанина Кънчева
Комисия по професионална етика Председател:Албена Велева
Членове:Веселина Хубанова
Ваня Гочева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.