българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Силистра

Адрес гр.Силистра
ул.Одеса №28 вх.а ет,5 ап.14
e-mail baaprk_silistra@abv.bg
Булстат 1773768950086
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Иванка Николова
Зам. Председател: Али Сюлейман Главен  
Главен секретар:  Ебру Ахмедова   
Контролна комисия Председател:Умут Айран
Членове:Галина Георгиева
Деяна Станчева
Комисия по професионална етика Председател: Диана Калева
Членове:Берна Хайредин
Христина Димова


Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Силистра


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.