българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Русе

Адрес Русе
ул.„Ганчо Карамаждраков 4“,вх.1,ет.5
e-mail baaprk_ruse@abv.bg
Булстат 1773768950117
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Даниела Борисова
Зам. Председател: Ирена Ашминова
Главен секретар:Даниела Жилова
Членове:Ели Николчева 
        Ани Стефанова
Контролна комисия Председател:Веселка Георгиева
Членове:Ралица Златанска
Албена Атанасова
Комисия по професионална етика Председател:Виктор Стоянов
Членове:Искра Николова
Надежда Стоянова
Светлана Белчева
Диана Христова
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Русе


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.