българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Разград

Адрес гр.Разград
ул.Велико Търново №1
e-mail baaprk_razgrad@abv.bg
Булстат 1773768950277
Банкова сметка/IBAN няма
Управителен съвет Председател Вилма Ненова моб.тел.0898553503
ЗамПредседател:Кристина Колева моб.тел.0896370262 
Главен секретар: Донка Цонева  моб.тел.0889662208 
Членове:
Контролна комисия Председател: Галина Парашкевова моб.тел.0899867521

Членове:Иваничка Драгнева моб.тел.0894749875
Магдалена Стефанова моб.тел.0877272919
Комисия по професионална етика Председател:Детелина Ангелова моб.тел.0896635425

Членове:Виолета Цонева моб.тел.0888910176
Благовеста Божкова моб.тел.0886699794
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Разград
ул.Велико Търново №1


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.