българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Разград

Адрес гр.Разград
ул.Велико Търново №1
e-mail vilma.nenova@gmail.com
Булстат 1773768950277
Банкова сметка/IBAN 1773768950277
Управителен съвет Председател Вилма Ненова моб.тел.0898553503
ЗамПредседател:Кристина Колева моб.тел.0896370262 
Главен секретар: Донка Цонева  моб.тел.0889662208 
Членове:
Контролна комисия Председател: Галина Парашкевова моб.тел.0899867521

Членове:Иваничка Драгнева моб.тел.0894749875
Магдалена Стефанова моб.тел.0877272919
Комисия по професионална етика Председател:Детелина Ангелова моб.тел.0896635425

Членове:Виолета Цонева моб.тел.0888910176
Благовеста Божкова моб.тел.0886699794
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Разград
ул.Велико Търново №1
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.