българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Пловдив

Адрес Пловдив
ул.Чорлу 35
e-mail baaprk_plovdiv@abv.bg
Булстат 1773768950205
Банкова сметка/IBAN BG49CECB979010I3550200
Управителен съвет Председател Марияна Янковска
Зам. Председател: Ина Иванова
Главен секретар: Деси Бинева
Членове:Гергана Томанова
        Таня Гешева
 
Контролна комисия Председател:Стоянка Костадинова
Членове:Цветанка Муса,Елена Дамянова


Комисия по професионална етика Председател:Даниела Лозанова
Членове :Юлия Михайлова,Петя Стайкова


Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Пловдив
ул.:"Младост" №9/ партер/

Плащане на членски внос: само по банка
График за приемане на документи м. април :
Понеделник : от 15.00ч – 17.00ч.
Петък : от 10.30ч.- 12.30ч.
За връзка и получаване на информация:
Марияна Янковска председател на РК Пловдив – 0878 46 46 79
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.