българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


РК на БАПФ Плевен

Адрес Гр.Долни Дъбник
ул."Христо Янчев" № 49 А
e-mail baaprk_pleven@abv.bg
Булстат 1773768950193
Банкова сметка/IBAN BG70CECB979010I3721900
Управителен съвет Председател Емилия Желязкова
Зам. Председател: Николай Иванов
Главен секретар: Елица Димитрова 
Членове:Стефка Петрова 
        Мариенка  Стоева
Контролна комисия Председател:Габриела Димитрова
Членове: Ралица Пенчева,
Ани Ангелова


Комисия по професионална етика Председател:Анита Кундева
Членове: Христина Христова,
Рени Анева

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Плевен
Аптека при Второ ДКЦ на улица Сан Стефано № 1 гр.
Членския внос ще се събира по банков път, при възникнали въпроси
телефон за контакт 0888 595 387 -- 18-20 часа.
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца

7,80лв. 93,60лв.
2024 / 12 месеца

9,33лв. 111,96лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      489,36лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.