българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Плевен

Адрес Гр.Долни Дъбник
ул."Христо Янчев" № 49 А
e-mail baaprk_pleven@abv.bg
Булстат 1173768950193
Банкова сметка/IBAN BG70CECB979010I3721900
Управителен съвет Председател Емилия Желязкова
Зам. Председател: ЕмилияЙорданова  
Главен секретар: Лена Вълчева   
Членове:Стефка Петрова 
        Мариенка  Стоева
Контролна комисия Председател:Николай Иванов
Членове: Даяна Гергова
Борил Благоев


Комисия по професионална етика Председател:Мирослав Стефанов
Членове: Силвия Йонова
Таня Георгиева Христова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Плевен
Аптека при Второ ДКЦ на улица Сан Стефано № 1 гр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.