българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Пазарджик

Адрес гр.Пазарджик
ул.Ал Батемберг N:46
e-mail baaprk_pazardzhik@abv.bg
Булстат 1773768950052
Банкова сметка/IBAN BG24CECB979010I3584600
Управителен съвет Председател Даниела Чалъкова
Зам. Председател:Весела Карахан
Главен секретар Любомира Стефанова
Членове:Любомира Стефанова,
        Любка Вардева ,
        Васка Маринова
 
Главен секретар:  
Членове:
Контролна комисия Председател: Цветанка Манолова
Членове:Иванка Дренкова ,
Донка Младенова

Комисия по професионална етика Председател:Георги Качамачков
Членове:Екатерина Предьовова ,
Христина Бацалова


Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Пазарджик
ул.Александър Батемберг N: 46


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.