българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Монтана

Адрес
e-mail Baaprk_montana@abv.bg
Булстат 1773768950033
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Гергана Гешева
Председател: Теменужка Димитрова Цветкова
Зам. Председател: Ирена Монова Кръстева
Секретар : Ирена Иванова Живкова
Делегат: Светлана Велкова Иванова
Контролна комисия Председател: Гергана Гешева
Членове: Николета Бръстинкова
Комисия по професионална етика Председател:

Членове:
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Монтана
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца 7,80лв. 93,60лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      377,40лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.