българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Ловеч

Адрес
e-mail baaprk_lovech@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Марина Димитрова Кемилева 0885414777 гр.Троян
Зам. Председател: Риза Джавидов Алиев гр.Ловеч 0878173888
Главен секретар: Даниела Иванова Денчева гр.Тетевен 0885227630
Членове:
Контролна комисия Председател: Малинка Петкова Минчева, гр.Троян 0887920880

Членове: Мая Бориславова Дончева гр.Ловеч; Ростислава Христова Цанкова гр.Тетевен
Комисия по професионална етика Председател: Росица Нейкова Иванова,гр.Ловеч.0886346461

Членове: Светлана Илична Басаркова гр.Ловеч; Божидарка Иванова Казакова гр.Ловеч
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Троян ,ул.Лъгът 7а
дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца

7,80лв. 93,60лв.
2024 / 12 месеца

9,33лв. 111,96лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      489,36лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.