българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Ловеч

Адрес
e-mail baaprk_lovech@abv.bg
Булстат
Банкова сметка/IBAN
Управителен съвет Председател Марина Димитрова Кемилева 0885414777 гр.Троян
Зам. Председател: Риза Джавидов Алиев гр.Ловеч 0878173888
Главен секретар: Даниела Иванова Денчева гр.Тетевен 0885227630
Членове:
Контролна комисия Председател: Малинка Петкова Минчева, гр.Троян 0887920880

Членове: Мая Бориславова Дончева гр.Ловеч; Ростислава Христова Цанкова гр.Тетевен
Комисия по професионална етика Председател: Росица Нейкова Иванова,гр.Ловеч.0886346461

Членове: Светлана Илична Басаркова гр.Ловеч; Божидарка Иванова Казакова гр.Ловеч
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр.Троян ,ул.Лъгът 7а


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.