българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Кюстендил

Адрес гр.Кюстендил
ул.”Княз Ал.Батенберг”№24 ет.4
e-mail baaprk_kyustendil@abv.bg
Булстат 1773768950014
Банкова сметка/IBAN BG64CECB97901013677000
Управителен съвет Председател Силвия Сандева
Зам. Председател:  Валентина Хаздай
Главен секретар:Мария Маврудиева   
Членове:КапкаГеоргеиева,
        Димитринка Мартинова
Контролна комисия Председател:Снежана Андонова

Членове:Елена Васева
Снежана Пръшкова
Комисия по професионална етика Председател:Теодора Цветанова
Членове:Любов Пешина
Димитринка Ивкова

Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос гр.Кюстендил
МБАЛ”Никола Василиев” Аптека
Силвия Сандева


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.