българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
РК на БАПФ Благоевград

Адрес с.Краище, ул „ Десета“ 8
e-mail baaprk_blagoevgrad@abv.bg
Булстат 1773768950048
Банкова сметка/IBAN BG76CECB979010I3291500
Управителен съвет Председател Милен Орцев
Зам. Председател:Лилия Манова  
Главен секретар: Златка Челебиева 
Членове:Ваня Стаменова,
               Вера Лукарова,
               Илиана Манолева, 
               Анна Кашайкова
Контролна комисия Председател: Перихан Белянова

Членове:Величка Стойчева,
Айлин Изет
Комисия по професионална етика Председател: Ирена Газиева

Членове:Илинка Ризова,
Даниела Хаджиева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр. Банско, ул. „ Патриарх Евтимий“ 2
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.