българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


РК на БАПФ Благоевград

Адрес с.Краище, ул „ Десета“ 8
e-mail baaprk_blagoevgrad@abv.bg
Булстат 1773768950048
Банкова сметка/IBAN BG76CECB979010I3291500
Управителен съвет Председател Милен Орцев
Зам. Председател:Лилия Манова  
Главен секретар: Златка Челебиева 
Членове:Ваня Стаменова,
               Вера Лукарова,
               Илиана Манолева, 
               Анна Кашайкова
Контролна комисия Председател: Перихан Белянова

Членове:Величка Стойчева,
Айлин Изет
Комисия по професионална етика Председател: Ирена Газиева

Членове:Илинка Ризова,
Даниела Хаджиева
Адрес на офис или обект, където ще се събират документи и членски внос Гр. Банско, ул. „ Патриарх Евтимий“ 2


дължим членски внос за периода: юни2019/ декември 2023

                                           

                                                 период

чл.внос

1% от МРЗ

дължим членски внос за периода

встъпителен членски внос / еднократно /   10,00лв.

2019 / 7 месеца от юни до декември

5.60 лв.

  39,20лв.

2020 / 12 месеца

6.10 лв.

  73,20лв.

 2021 / 12 месеца

6..50 лв.

  78,00лв.

2022 /  3 месеца /януари,февр,март/

6.50лв.

  19,50лв

2022 /  9 месеца/ април до декември/

7.10лв.

  63,90лв.

2023 / 12 месеца

7,80лв. 93,60лв.
2024 / 12 месеца

9,33лв. 111,96лв.

обща дължима сума за периода юни 2019 декември 2023г.                      489,36лв.

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.