българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


Съобщение! Офисът на РК Варна се намира на адрес : Гр.Варна бул.“Вл. Варненчик “No 12 /вход зад аптека „Санита „/.


2021-10-10 18:32:59

Съобщение!
Офисът на РК Варна се намира на адрес :

Гр.Варна бул.“Вл. Варненчик “No 12 /вход зад аптека „Санита „/.

График за работното време на офис на РК Варна за м.октомври 2021г.

Дата
Ден Работно време
14.10.2021г.
Четвъртък 15.00ч. до 18.00ч.
28.10.2021г.
Четвъртък 16.00ч. до 18.00ч.


Подаване на документи за членство , получаване на членски карти и удостоверения за
актуално членство за 2019,2020 и 2021г.за членовете на БАПФ от РК Варна се осъществява в
офиса на РК .

Телефон за връзка с офиса на РК Варна в посоченото работно време : 0897 360 102

Телефон за връзка с председателя на РК Варна Даниела Мутафчиева : 0897 360 102

Информация за подаване и получаване на документи, ,както и за всички организационни и
текущи въпроси всеки работен ден на посочените телефони или на ел. поща:
baaprk_varna@abv.bg

Членски внос на РК Варна се събира по банка :

ЦКБ /IBAN BG76CECB979010I3388500

Или

В брой в офиса срещу квитанция.

Необходими документи за членство:

1. Заявление за членство и документите към него /изтеглете от сайта /

2. Платежно нареждане за платен членски внос / на посочената банкова сметка /

 

Съобщение! Офисът на РК София се намира на адрес : Гр.София ул.“Добруджа“No1 ет.5 офис No 4


2021-10-10 18:31:54

Съобщение!
Офисът на РК София се намира на адрес :

Гр.София ул.“Добруджа“No1 ет.5 офис No 4

График за работното време на офис на РК София за м.октомври 2021г.

Дата
Ден Работно време
11.10.2021г.
Понеделник 14.30ч. до 18.30ч.
12.10.2021г.
Вторник 19.00ч. до 21.00ч.
13.10.2021г.
Сряда 14.30ч. до 18.30ч.
14.
10.2021г. Четвъртък 15.30ч. до 17.30ч.
18.10.2021г.
Понеделник 19.00ч. до 21.00ч.
19.10.2021г.
Вторник 09.00ч. до 13.00ч.
20.10.2021г.
Сряда 16.30ч. до 19.30ч.
21.10.2021г.
Четвъртък 14.30ч. до 18.30ч.
25.10.2021г.
Понеделник 11.30ч. до 16.30ч.
26.10.2021г.
Вторник 09.00ч. до 13.00ч.
27.10.2021г.
Сряда 16.30ч. до 19.30ч.
28.10.2021г.
Четвъртък 14.30ч. до 18.30ч.

Подаване на документи за членство , получаване на членски карти и удостоверения за
актуално членство за 2019,2020 и 2021г.за членовете на БАПФ от РК София се осъществява в
офиса на РК .

Телефон за връзка с офиса на РК София в посоченото работно време : 0897 697 008

Телефон за връзка с председателя на РК София Атанас Шопов : 0898 832 348

Информация за подаване и получаване на документи, ,както и за всички организационни и
текущи въпроси всеки работен ден на посочените телефони или на ел. поща:

baaprk_sofia1@abv.bg

Членски внос на РК София се събира само по банка :

ЦКБ Клон София град IBAN: BG 42 CECB 979010 I3 564100

Необходими документи за членство:

1. Заявление за членство и документите към него /изтеглете от сайта /

2. Платежно нареждане за платен членски внос / на посочената банкова сметка /

 

вх.No 56 от 5,04,2021 отговор от МЗ Жени Начева 05.04.2021Г.


2021-09-16 18:22:43

вх.No 56 от 5,04,2021 отговор от МЗ Жени Начева 05.04.2021Г.

 

Вх.No 53 от 20.03.2021 Отговор Писмо от НЗОК 17-03.2021Г


2021-09-16 18:22:26

Вх.No 53 от 20.03.2021Отговор Писмо от НЗОК 17-03.2021Г

 

Не е тайна за никого, че аптечната система разчита на помощник-фармацевтите


2021-07-01 11:49:45

С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще. С г-жа Лиляна Петрова, председател на УС на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, разговаряме за готвените промени в Наредбата, която касае дейността им. За извървеният път на Организацията до сега и това, което им престои в бъдеще.

Г-жо Петрова,
Публикуван е проект за изменение на наредбата, която определя дейността, която помощник – фармацевтите могат да извършват самостоятелно и под контрол.
Предоставят ли измененията нови възможности пред помощник- фармацевтите и ще се улесни ли работата им аптеките?
Наредба № №1/2011 се изготвя във връзка с чл.7 от ЗСОМСААМСЗПФ.Предложенията на БАПФ сме представили в МЗ на 26.02.2020г. и те са съобразени изцяло с тригодишното ни обучение в Медицинските колежи и Правилата за добра фармацевтична практика на помощник фармацевта“ одобрени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор „към МЗ.
Курсът ни на обучение обхваща хорариума по дисциплините:,: социална медицина и промоция на здравето,фармацевтични грижи,токсикология на лекарствените продукти, медицинска психология,медицински изделия,медицина на бедствените ситуации,
фармакология,броматология,ботаника,фармацевтична химия,фармакогнозия ,фармацевтично законодателство технология на лекарствените средства .Обучението ни се контролира от НАОА и придобитите знания дават основания за разписване на правомощия ,които се подчиняват на професионализъм и отговорност към пациентите.Освен това дейността на помощник-фармацевта се подчинява и на Кодекс за професионална етика.
Всичко това гарантира качество на предлаганите от нас дейности.
Нещо повече: в ЗЛПХМ законодателят дава право на помощник-фармацевтите да упражняват самостоятелно дейност при отпускане на лекарствени средства без лекарско предписание в малки населени места и дрогерии.
В публикувания Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011г. в сайта на МЗ това не е съобразено и тази дейност е разписана като“ Професионалните дейности, които помощник-фармацевтът може да извършва под контрола на магистър-фармацевт“.
На корекция подлежи разписаното „ отпускане на хранителни добавки“ да се извършва под контрол на магистър фармацевт.Това според нас е истинско недоразумение,при положение,че към този момент хранителните добавки се отпускат в хранителни магазини от нефармацевти.
За тези несъответствия предстои да внесем Становище в МЗ.

Остава ограничението, отпускането на лекарства да става под ръководството на магистър-фармацевт. Пречка ли е това пред развитието на професията и смятате ли, че трябва да се промени?
Тази дейност се регламентира в чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ .А тази разпоредба не е изменяна от 2013г.
Изключително важен правен фактор е Актът на Световната здравна организация от 2019г. относно правната регулация на аптеките в Европейския регион, една от основните дейности, извършвани от помощник-фармацевтите, е „отпускане на лекарства на клиенти и даване на писмени и устни инструкции за тяхната употреба, както е предписано от лекар, ветеринарен лекар или друг медицински специалист“.
Съгласно водещото определение, дадено в Международната стандартна класификация на професиите (ISCO 08 Code), “помощник-фармацевтите отпускат и приготвят лекарства, лосиони и други смеси, под ръководството на магистър-фармацевт в аптеки, болници и аптечни пунктове.”
Допълнително следва да подчертаем, че СЗО, като автор на този акт, изрично е посочила България измежду изброените държави-адресати. Прецизирането на разпоредбата на чл. 220, ал. 3 е необходимо с цел постигане на единна правна регулация в Европейския регион, като законовото дефиниране на компетентността езадължително условие за реализирането на гражданската отговорност на помощник-фармацевтите.Което пък е във връзка с чл.52 ал.3 от Конституцията на Р.България.

Има ли интерес сред младите хора към професията и какво трябва да се промени ( ако има такова) , за да стане професията на помощник фармацевтите по-желана, а трудът им да бъде регламентиран и оценен достойно?
Интересът към професията по принцип се формира от няколко показателя: ясен регламент на правомощията съобразен с нивото на образование/бакалавър/,възможност за кариерно развитие и заплащане.
И по тези три показателя има какво да се желае.
Преди всичко законовите правомощията на помощник-фармацевта към момента не са разписани и съобразени с конституционните ни права да упражняваме знанията за това ,които сме учили в Медицинските колежи.
Не е тайна за никого до колко аптечната система разчита на помощник-фармацевтите за да може да функционира нормално- в села и градове,в открити и болнични аптеки,в дрогерии и медицински представителства.Не е тайна за никого как се покрива графика за работното време- ежедневно,съботно и неделно,по време на дежурства в празнични дни.
Кариерното развитие на помощник-фармацевта е пряко свързано с включването в СДО акредитирани от БАПФ,присъждане на кредити и покриване на Квалификационни нива.
Учението през целия живот е задължително условие за повишаване на квалификация ,знания и умения след базовото обучение.А това се стимулира и от заплащане ,което е залегнало в ТРДЗ .

Вече две години съществува организацията на помощник- фармацевтите .Какво успяхте да постигне за това кратко време и какво Ви предстои?

Пътят до учредяването на съсловна организация ни отне повече от 10 години .Силната ни мотивация и аргументация се увенчаха с успех на 06.06.20219т.Ние ,/заедно със зъботехниците/ последни от всички регулирани професии в здравеопазването получихме възможност да имаме национална представителност:
• Единен национален регистър,
• Кодекс по професионална етика,
• Национална представителност - Представител във Висшия съвет по Фармация,
• Представител в Експертен съвет по търговия към ИАЛ,
• Представители в работна група към МЗ за изработване на Националната аптечна карта,
• Представители /28/ в комисиите при съставяне на областни аптечни карти
регламентирано участие на представител на помощник-фармацевтите ,
• Следдипломни обучения ,обхващащи всички помощник фармацевти,
• „Правила за добра фармацевтична практика на помощник-фармацевта“,одобрени от
Агенция медицински надзор и предстоят да бъдат одобрени от МЗ и публикувани
• Възможна магистратура „Фармацевтичен мениджмънд“
Успяхме да изградим една много добра комуникация между колегите от Регионалните колегии,въпреки ,че необичайните ограничителни мерки съвпаднаха с голяма част от мандата на първото ръководство на БАПФ.Проведохме СДО –присъствени и онлайн според условията на карантина.
Какво предстои:
• „Наредба № 1 за професионалните дейности,които помощник-фармацевта може да
извършва както самостоятелно така и под контрол“.
• „Въвеждане на Квалификационни нива в професията“,

От името на Управителния съвет на БАПФ и лично от мое име поздравявам колегите с Втората Годишнина на Съсловната ни организация.
Пожелавам им здраве!
И да проявят морална и професионална устойчивост пред всякакви предизвикателства,които се изправят пред професията ни.
Да помнят,че истината винаги намира път и знанията,съчетани с достойнство се възнаграждава с признание от колеги и от пациенти !

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.