българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

На 02.07.2020г.се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към НС , където се гласуваха на второ четене промени в ЗЛПХМ.


2020-07-03 15:10:51

 

На 02.07.2020г.се проведе заседание на Комисията по здравеопазване към НС , където се гласуваха на второ четене промени в ЗЛПХМ.

Постъпило  бе  предложетие  на ПГ „Воля“ за промяна на чл.220 ал.3. от ЗЛПХМ.

Това предложение даваше възможност да се разширят правомощията на помощник-фармацевтите и е нормативно обосновано  с „Професионално-квалафикационната характеристика „ на специалността ни.

Приемането на тази промяна в ЗЛПХМ би осмислила високо квалифицирания труд на преподавателите в МК ,учебната програма и цялостната инфестичия-лична и на държавата за тригодишното обучение на тези спецалисти.

Народните представители гласуваха с 5 /за/ и 11 /въздържали се предложетието на ПГ „Воля“ за промяна на чл.220 ал.3. от ЗЛПХМ.

 

Пропуснат беше шанс да се въведе една регулация на зачитане на правомощия и не на последно място ,която да създаде обстановка на спокойствие за разгръщане на професионалния потенциал на фармацемтичните специалисти.

 

ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


2020-07-03 15:10:17

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК–ФАРМАЦЕВТИТЕ

BULGARIAN ASSOCIATION OF ASSISTANT PHARMACISTS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съсловна организация, вписана в Агенция по вписванията с код по Булстат: 177376895,

адрес на управление: гр. София, ул. „Тулча” № 42, имейл: baap@abv.bg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изх.№ 96 /10.06.2020 г.

ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИДЗЛПХМ) - Сигнатура 002-01-5 от 09.01.2020 г.

 

Уважаема д-р Дариткова,

Настоящата епидемиологична обстановка в страната е тежък тест за обществото, но тя разкри морално остаряла действаща нормативна уредба, в случая - чл.220 ал.3 от ЗЛПХМ.

Дългогодишна публична тайна е, че помощник-фармацевтите работят в аптеките, не само с ОТС продукти, но и участват в процеса по отпускане на лекарства по рецепта, включително и по здравна каса, което съгласно действащия ЗЛПХМ е незаконно и се налагат санкции и парични глоби.

За да се избегне евентуалното установяване от контролните органи на това нарушение, респ. налагането на наказания, работните графици в аптеките масово се подготвят така, че помощник–фармацевтите да са включени основно във втора смяна и активно в събота и неделя.

Освен в откритите аптеки, съществуващото законодателство поставя под въпрос и законната дейност на помощник-фармацевтите в болничните аптеки.

В болничната аптека помощник-фармацевтът е важно звено в дейността й - отпуска лекарствени продукти по лекарско предписание по лекарствен лист (клиничната форма на рецепта) под контрол на магистър-фармацевт; приготвя разреждания за онкологично лечение, пак под контрол на магистър-фармацевт и др.

На практика, обаче, и в двата случая нашите колеги са под „удара на закона“, защото реално те вършат това, което законът им забранява! Те изпълняват очакванията и нуждите на обществото, пациентите и техните работодатели, но „на хартия“ нямат такива права!

Трябва да се отбележи, че в европейските държави аптечните техници имат по-ниска степен на образование от помощник-фармацевтите в България, но имат правомощия да отпускат лекарства по лекарско предписание под контрола на магистър-фармацевт.

При стриктно спазване на съществуващото законодателство, ако проверяващите не си „затворят“ очите, голям брой от откритите и болничните аптеки следва да преустановят дейността си, както и да се наложат съответните санкции на „нарушителите“.

При тази липса на квалифицирани кадри, считаме, че е лукс системата да се лиши от професионализма на помощник-фармацевтите, само заради отлагане на промяна в ЗЛПХМ, която, ако се съобрази с действащата „Квалификационна характеристика“ за специалност „Помощник-фармацевт“, може да реши проблема за в бъдеще.

Съгласно визираната квалификационна характеристика:

Помощник-фармацевтът работи под методологичното ръководство на магистър фармацевт в аптека при отпускане на лекарствени средства по лекарско предписание и самостоятелно – в аптеки и дрогерии при отпускане на ОТС продукти, хранителни добавки, билки и билкови смеси, хомеопатични препарати, медицинска козметика, помощни средства, медицински изделия, санитарни материали, като ги предлага, дава информация и съвети за тях (консултира ги)“

В тази връзка БАПФ е предложила поправка в посочената норма от ЗЛПХМ, за да се синхронизират текстовете, отнасящи се до дейността на помощник-фармацевта, със съществуващата Квалификационна характеристика.

Нашите предложения не целят противопоставяне на съсловията и извличане на дивиденти в криза. Напротив, те ще въведат една регулация, която е реалната житейска ситуация, като по този начин ще се постигнат следните положителни ефекти за съсловието, пациентите и обществото:

           Ще се покаже на обществото и институциите, че магистър и помощник-фармацевтите, като екип, имат реална възможност да работят законно, без да заобикалят нормативната уредба и да се превръщат в ежедневни нарушители. Това е повече от задължително, когато става дума за специалисти, упражняващи регулирани професии;

           Ще се утвърди доверието между магистър и помощник-фармацевт и всеки, според своите професионални компетенции, ще поеме реално своята отговорност – морална, правна и материална;

           Ще се прекрати практиката в открита и болнична аптека да се упражнява нерегламентирана дейност;

           Магистър-фармацевтът ще може законно да възлага задачи на помощник-фармацевта в болнична и открита аптека. Задачи, които помощник-фармацевтът и сега изпълнява;

           Ще се намали и без това голямото напрежение в работата на аптеките и няма да се отклонява вниманието на работещите от грозящи ги глоби заради закононарушения;

           Ще се създаде обстановка на спокойствие, което е необходимо за разгръщане на професионалния потенциал на двете категории фармацевтични специалисти.

 

Апелираме за подкрепа и обединение около нашето предложение, което е пряко свързано с Квалификационната характеристика, като отражение на “социалната поръчка” на обществото към подготовката и правомощията на помощник-фармацевтите.

 

Приложение: „Професионално-Квалификационна характеристика на специалността “Помощник-фармацевт“, образователно-квалификационна степен професионален бакалавър от МК „Йорданка Филаретова“ на МУ София 2016 г.

 

С уважение:

Лиляна Петрова, Председател на УС на БАПФ

 

Поздравителен адрес по случай Еньовден


2020-06-23 15:46:10Поздравителен адрес по случай Еньовден

 

Поздрав по случай Еньовден!


2020-06-24 11:43:01

Поздрав по случай Еньовден!

И тази година, в навечерието на Еньовден-24 юни, ние фармацевтите на България сме в очакване на нашия Празник! На същата дата православната църква чества рождението на св. Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат.

 

Еньовден свързваме предимно с обичая да се берат билки. В нощта срещу Еньовден те имат най-голяма сила. С тревите и цветята, набрани на празника, се увива и голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. В празничния Еньовски венец непременно трябва да е вплетено Еньовче – царят на билките, което е с най-чудотворна сила. Останалите почитани билки, които се берат на празника, са невен, вратига, комунига, жълт и бял равнец, джоджен, маточина и здравец, както и вечно зелените бръшлян и чемшир.

 

Както Слънцето спира на този ден в небето за да огледа Земята, така и човек трябва да спре своя бяг,да се огледа около себе си и и най- вече в себе си,да си даде равносметка какво добро и лошо е сторил през това време и по какъв път да продължи по- нататък.


И макар необичайните мерки наложените заради COVID 19 , за нас - помощник фармацевтите равносметката в тези магични дни е много положителна!

Тази година Еньовден е още по -тържествен, защото съвпада с Първата година от учредяване на Съсловната ни организация – една цел,чиято реализация ни отне дванадесет години!

 

На Еньовден, най- виталния ден през годината да откъснем стръкче росна билка ,да се усмихнем на Слънцето и заредени с енергия да извървим пътя до края на годината – сплотени,единни и все така целенасочени! И с вяра в себе си,в силата на своя професионализъм и съсловно си единство, с благодарност към доверието,които ни имат пациентите почерпили от нашите знания!

 

Пожелавам Ви, колеги да сте здрави – вие и вашите семейства! И въпреки трудния период,през който преминаваме - Ви пожелавам магията на Еньовден да ви стигне с добро, да ви донесе целебна сила и успех!


Лиляна Петрова -председател на УС на БАПФ

 

Поздравителен адрес от Български Фармацевтичен Съюз по случай Еньовден


2020-06-24 13:40:03

Поздравителен адрес от Български Фармацевтичен Съюз по случай Еньовден

 


първ стр. предишна стр. следваща стр. последна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.