българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

" Честит Еньовден,колеги! Нека магията на този ден даде здраве и успех на Вас й на делата Ви!".


ПОКАНА Управителният съвет на РК на БАПФ София на основание чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква ИОС на РК София на12.03.2020г./четвъртък/от18.00ч.гр.София бул. Акад. Иван Гешов No 15 сграда НЦОЗА / бивш център по хигиена /


2020-02-11 14:36:36

                                      ПОКАНА

 

 

 Управителният съвет на РК на БАПФ  София    на основание 

чл.44 ал.3 и чл.48 ал.1 и ал.2 от Устава на БАПФ свиква ИОС на РК   София на12.03.2020г./четвъртък/от18.00ч.гр.София бул. Акад. Иван  Гешов No 15  сграда  НЦОЗА  / бивш център по хигиена / ет.10 зала 18

                                                     

                                                         Дневен ред :

 

  1. Избор на  секретар на УС на РК София.
  2. Избор на  членове  на УС на РК София.

3.      Избор на Контролна комисия  на РК София

4.      Избор на Комисия по професионална етика  на РК  София

5.      Други

 

 

 

                                                                          Председател на РК на БАПФ : М.Рачев  

 

 

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина входиран в НС на 09.01.2020г. вносител МС


2020-01-15 19:09:21

ново!!!!!!! януари 2020 ЗИДЗЛПХМ-202001_002-01-5 (1)

 

РК Пазарджик ПОКАНА за свикване на извънредно Общо събрание на Българска асоциация на помощник-фармацевтите Регионална колегия Пазарджик


2020-01-14 16:39:56

ПОКАНА

 за свикване на извънредно Общо събрание

на

Българска асоциация на помощник-фармацевтите Регионална колегия Пазарджик

 Управителния съвет на БАПФ Регионална колегия Пазарджик, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Ал. Батенберг № 46 , с ЕИК №1773768950052,

На основание чл.45. (5). от Устава на БАПФ приет на 06.06.2019г.и във връзка с прието решение на проведено на 10.01.2020г. заседание на Управителен съвет, свиква извънредно Общо събрание на БАПФ Регионална колегия Пазарджик на 11.02.2020г. от 10.30ч. на адрес: Ал. Батенберг №46, при следния дневен ред:

1.     Избор на нов главен секретар на Регионална колегия Пазарджик. 

2.     Дискусия по актуални въпроси с председателя на УС на БАПФ Лиляна Петрова.

3.     Други.

   Настоящата покана се изготви днес на 10.01.2020г., в гр. Пазарджик, от секретаря на БАПФ РК Пазарджик Гергана Красимирова Славейкова, съгласно взето решение на Управителния съвет на БАПФ Регионална колегия Пазарджик с Протокол от 10.01.2020.

 Поканата съдържа една страница.

Председател:/Даниела Чалъкова/

 

За свое заседание Националния съвет по качество към БАПФ е акредитирал следните форми на СДО за помощник –фармацевти членове на БАПФ.


2019-12-20 11:41:27

1.    Онлайн академията е акредитирана от Българска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ). Модулно обучение   организирано от Алпенфарма:  дългосрочна квалификационна програма с  присъдени  

40 кредита.
Онлайн академията по Шуслерова терапия, организирана от Немската академия по хомеопатия и природолечение (DAHN) съвместно с Алпен Фарма България. Академията по Шуслерова терапия е безплатна, провежда се на платформата за медицински специалисти credoweb.bg. За да се включите, е необходимо единствено да имате регистрация на сайта. Целта на академията е да даде знания за принципите на лечение с Шуслерови соли под формата на таблетки и мази, за да могат успешно да бъдат прилагани в терапевтичната практика.

Aкадемията включва 12 модула с лекции към всеки модул и 12 онлайн теста - можете да гледате лекциите и да решавате тестовете във всеки момент в удобно за вас време. Практически още от първия модул обучаващите се ще могат непосредствено да прилагат всички Шуслерови соли. Всеки следващ модул ще разширява познанието за метода така че, приложен като част от ежедневната терапевтична практика, да увеличи многократно нейната успеваемост при широк кръг заболявания.

Успешно завършилите обучението получават Сертификат за завършен курс по Шуслерова терапия, издаден от Немската академия по хомеопатия и природолечение (DAHN).

Допълнителна информация за обучението можете да намерите тук: https://www.credoweb.bg/publication/108583/onlayn-akademiya-po-shuslerova-terapiya

2.     По смисъла на  договор  за  продължаващо обучение  подписано между БАПФ  и  ИНФОФАРМА    ЕООД ,   издаването на печатно издание в областта на фармацевтичната наука и практика с наименование „Кратък справочник на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България“, автор Петър Василев,  издателство ИНФОФАРМА ЕООД, година на издаване 2019, ISBN 978-619-7252-40-8 и закупуването на посоченото издание от членове на БАПФ   е акредитирано от НСК към БАПФ и са присъдени  7 кредита.

3.    По смисъла на  договор  за  продължаващо обучение  подписано между
БАПФ  и  БЕНЕКРОМ    ЕООД    издаването на печатно издание  GIPI  NEWS  и годишен абонамент на членове на БАПФ   е получило акредитация от НСК към БАПФ с присъдени 8  кредита.

 


първ стр. предишна стр.


Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.